maandag 22 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Internationale Dag van de Democratie
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
Door de Verenigde Naties is 15 september uitgeroepen tot de 'Internationale Dag van de Democratie' (International Day of Democracy).

Op deze dag wordt stilgestaan bij de toestand van de democratie in de wereld. Democratie is een proces en een doel dat alleen met volledige steun van de internationale gemeenschap een realiteit kan worden voor iedereen.

De waarden van vrijheid, mensenrechten en algemeen kiesrecht zijn essentieel voor de democratie. De democratie is op haar beurt de natuurlijke omgeving voor de bescherming en verwezenlijking van de mensenrechten. De band tussen democratie en mensenrechten is vastgelegd in artikel 21, lid 3, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat:

"De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert."

Resolutie A/RES/62/7 (8 november 2007).

Op lokaal niveau worden er in Nederland op of rondom de 'Dag van de Democratie' vaak lezingen of debatten georganiseerd.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten