donderdag 20 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Nacht van de Vleermuis
Datum:
Land / gebied: Internationaal
Soort: Ecologisch
Europese Nacht van de Vleermuis. In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de 'Nacht van de Vleermuis' (International Bat Night) georganiseerd, een initiatief van Eurobats.

In verschillende Europese landen wordt er extra aandacht besteed aan vleermuizen. Ook in Nederland en België zijn er verspreid door het hele land vleermuisactiviteiten en excursies voor jong en oud.

In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van de Zoogdiervereniging. Samen met de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, verschillende lokale natuurverenigingen of zoogdierwerkgroepen en de vele vrijwillige excursieleiders wordt de 'Nacht van de Vleermuis' mogelijk gemaakt.

In Vlaanderen wordt de 'Nacht van de Vleermuis' georganiseerd door Natuurpunt.

Een feestdag in België, Nederland.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten