zaterdag 25 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Sint Hiëronymus
Datum:
Land / gebied: Wereld
Soort: Heiligendag
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Hiëronymus Sophronius Eusebius werd rond het jaar 349 te Strido bij Triest, Dalmatie (Italië) geboren. Hij beleefde een lichtzinnige jeugd tijdens zijn verblijf in Rome, maar zijn karakter veranderde toen hij als volwassene werd gedoopt. Hij legde zich toe op de theologische studies.

In 370 sloot hij zich in Venetië bij een ascetische kring aan en drie jaar later vertrok hij op pelgrimstocht. Enige tijd leefde hij zeer streng als een monnik in een gezelschap in Noord-Syrië. Maar de ruzie onder de medebroeders verdreef hem uit die streek.

In het Heilige Land studeerde hij Hebreeuws en in Antiochië ontving hij de priesterwijding en keerde naar Rome terug. Daar werd hij secretaris van paus Damasus en begon hij, op aansporen van de paus, de Heilige Schrift in het Latijn te vertalen. Tevens bevorderde hij het religieuze leven. Na de dood van paus Damasus I in het jaar 384 hoopte Hiëronymus tot paus gekozen te worden. Maar zijn vijanden verhinderden dit.

In 385 vertrok hij weer naar het Heilige Land en vestigde zich in Bethlehem. Daar richtte hij een klooster in en bleef als geestelijk en wetenschappelijk leider werkzaam tot aan zijn dood.

Hij schreef vele theologische werken, vooral bijbelcommentaren. Zijn vertaling van de Bijbel in het Latijn, werd door de Kerk aanvaard en is nog altijd in gebruik. Het zogenoemde Vulgaat. Hiëronymus heeft ook het monnikenleven bevorderd en het dagelijks bidden van het brevier. Op 30 september 420 is hij te Bethlehem gestorven. Zijn graf bevindt zich in de Santa Maria Maggiore te Rome.

Patroon van: theologen, geleerden, leraren, studenten, scholieren, tolken, universiteiten, wetenschappelijke verenigingen, asceten

Patroon tegen: oogziekten

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten