Wereld Feesten Almanak


Dag van de Vereniging
Datum:
jaarlijks op 1 december


Dag van de Vereniging

Datum: vrijdag 1 december 2017
Land / gebied: Roemenië
Soort: Nationale feestdag
Roemenië Nationale feestdag. Transsylvanië werd toegevoegd aan Roemenië (1918). Op een congres in Alba Iulia (1 december 1918) wordt de eenheid van Groot-Roemenië (România Mare) geproclameerd, inclusief de Boekovina, Maramures, Crisiana en de Banaat.

Het ontstaan van de moderne Roemeense staat kan worden herleid tot de unificatie in 1859 van de vorstendommen van Moldavië en Walachije. De gevormde nieuwe staat, die in 1878 de onafhankelijkheid van het Osmaanse rijk verkreeg, beijverde zich voor de totstandkoming van een unie van alle gebiedsdelen die werden bewoond door Roemenen. De vorming van een Groot-Roemenië (Romania Mare), werd uiteindelijkbereikt bij het verdrag van Trianon van 4 juni 1920. Bessarabië, Boekovina en Transsylvanië kwamen onder Roemeens gezag. In 1947 werd Koning Mihai I gedwongen troonsafstand te doen. Een communistisch regime werd geïnstalleerd. Onder het bewind van president Ceausescu, die in 1965 aantrad, werd gestalte gegeven aan een koers van relatieve externe onafhankelijkheid. Roemenië nam niet meer deel aan militaire Warschau-Pact oefeningen, verbrak de betrekkingen met Israël niet na de Zesdaagse oorlog en keurde de inval in Tsjecho-Slowakije in 1968 af. Ook in economisch opzicht volgde Roemenië een beleid buiten het verband van de Comecon. Wel werd toegegeven aan druk van de Sovjet-Unie om het binnenlands beleid verder te verstrakken. In december 1989 werd Ceausescu afgezet en een interim-regering gevormd. De ex-communistische president Iliescu werd in november 1996 opgevolgd door de christen-democratische president Constantinescu. Vanaf december 2000 tot december 2004 bekleedde Iliescu andermaal het presidentschap, waarbij hij zich als sociaal-democraat presenteerde. Koning Mihai is in mei 2001 vriendelijk ontvangen door het staatshoofd en woont thans weer in Roemenië. In december 2004 won Traian Basescu, de presidentskandidaat van een alliantie tussen de liberale partij en de democratische partij, de presidentsverkiezingen.

Een feestdag in Europese Unie, Roemenië.

Zie ook

Actueel