zaterdag 13 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Vinalia Rustica
Datum:
Land / gebied: Rome (Romeinse Rijk)
De oude Romeinen vierden op 19 augustus de 'Vinalia Rustica', ter ere van Jupiter, de God van lucht, licht en warmte. Het feest dat het begin van de wijnoogst aankondigde.

Vinalia RusticaDit was de tegenhanger van de Vinalia Priora op 23 april. Korte tijd vóór 21 april gingen de vaten met nieuwe wijn vanuit de provincie op transport naar Rome. Daar werden ze geopend om te offeren en te proeven. De Romeinse schrijver Varro schrijft dat wijnboeren de nieuwe wijn niet naar de stad mochten brengen voordat de 'Vinalia Priora' waren afgekondigd op de vijfde of zevende dag van de maand maart.

De 'Vinalia Rustica' op 19 augustus was het feest dat het begin van de wijnoogst aankondigde. Oorspronkelijk werd het feest gewijd aan Jupiter, maar later werd het aan Venus, de godin van de liefde, toegevoegd. Er was immers een relatie tussen Venus en wijn omdat zij ook de Godin van de (groenten)tuin was.

In de tweede helft van augustus beginnen de druiven te rijpen en het doel was dan ook Jupiter, als weergod, mooi weer af te dwingen. In Rome werd daartoe door een priester in het openbaar een lam geslacht en geofferd. Tussen het slachten en het offeren door sneed de priester een wijnrank af en plukte de eerste druiven. Zo plaatste hij de komende wijnoogst onder de bescherming van Jupiter.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten