zaterdag 22 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Wereld Loodgietersdag
Datum:
Land / gebied: Wereld
Jaarlijks op 11 maart is het Wereld Loodgietersdag (World Plumbing Day).

Loodgieters krijgen vaak niet de erkenning die ze verdienen. Ze worden vaak stereotiep weggezet, maar daardoor vergeten we nog wel eens dat de loodgieter in onze maatschappij een onmisbare rol heeft.

Op deze dag wordt stilgestaan bij hoe belangrijk het werk van de loodgietersindustrie is. Naast het opruimen van verstopte poeptoiletten vervult deze industrie ook een vitale functie in het schoonhouden van publieke sanitaire voorzieningen, zoals riolen en waterzuiveringen. Op 'Wereld Loodgietersdag' vinden o.a. campagnes plaats waarin het belang van goed loodgieterswerk wordt uitgelegd.

De 'Wereld Loodgietersdag' is opgericht in 2010 - na de aardbeving in Haïti. Toen hebben loodgieters een belangrijke rol gespeeld in het opbouwproces door goede sanitaire voorzieningen aan te leggen voor de slachtoffers. Daarmee hebben ze waarschijnlijk veel ziektes voorkomen.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten