dinsdag 23 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Wereld Parkinsondag
Datum:
Land / gebied: Wereld
Op 'Wereld Parkinsondag' wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson en voor Parkinsonismen. 'Wereld Parkinsondag' vindt jaarlijks plaats op 11 april, de geboortedatum van de Engelse arts James Parkinson. Dat is degene die de verschijnselen van de ziekte van Parkinson het eerst als een samenhangend geheel heeft herkend en beschreven.

Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor veranderen bewegingen, uiterlijk en gedrag.

Van de duizend mensen hebben er een of twee de ziekte van Parkinson. De meeste mensen met de ziekte van Parkinson zijn ouder dan 65 jaar.

Bij de ziekte van Parkinson vermindert geleidelijk het aantal hersencellen dat dopamine maakt. Dopamine is een stof waarmee hersencellen signalen doorgeven aan andere hersencellen. Je zou dopamine een ‘boodschapperstof’ kunnen noemen. Door het tekort aan dopamine worden signalen in de hersenen niet of niet goed doorgegeven. Bij de ziekte van Parkinson zijn er ook andere hersencellen en ‘boodschapperstoffen’ die minder goed gaan werken. Het is niet precies bekend waarom de hersencellen die dopamine maken afsterven. Bij mensen die op jonge leeftijd de ziekte van Parkinson krijgen kan erfelijkheid een rol spelen.

De ziekte van Parkinson begint vaak met verandering in de manier waarop u beweegt. De klachten beginnen meestal aan één kant. Een van uw handen gaat bijvoorbeeld trillen. Later kunnen de klachten ook aan de andere kant ontstaan. De ziekte van Parkinson wordt in de loop van jaren geleidelijk erger.

Zie ook

Actueel

Komende feesten