donderdag 13 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Wereld TOS Dag
Datum:
Land / gebied: Wereld
International Developmental Language Disorder Awareness Day. Op 18 oktober 2024 wordt er tijdens 'Wereld TOS Dag' extra aandacht besteed aan mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Op deze dag wordt iedereen met een TOS in het zonnetje gezet.

Wereld TOS DagTOS staat voor Taal Ontwikkeling Stoornis en is naast ADHD en autisme een veelvoorkomende stoornis die nog bij veel mensen onbekend is.

Kinderen met TOS zijn slimme kinderen die moeite hebben met praten en vertellen en met het begrijpen van wat anderen zeggen. Op de taal na is er niets aan de hand is met deze kinderen. Ze hebben doorgaans een normaal IQ, maar ondervinden problemen met het uiten en verwerken van taal.

Een taalontwikkelingsstoornis is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong. Naar schatting heeft 7% van de kinderen in de leeftijd van 5 jaar hiermee te maken. De precieze oorzaak is nog onbekend, maar er wordt - ook in Nederland - wel onderzoek naar gedaan.

Meer informatie over TOS op de website TOS Kompas. Door Samen TrOtS worden bijeenkomsten voor kinderen van 7 t/m 14 jaar met TOS (en hun ouders) georganiseerd.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten