woensdag 29 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Yom HaAliyah
Datum:
Land / gebied: Israël
Religie: Jodendom
IsraëlJodendom 10 Nisan en 7 Chesjwan. 'Yom HaAliyah' is een nationale feestdag in Israël op de tiende dag van de Hebreeuwse maand Nisan (maart / april) ter herinnering aan het binnengaan van het Joodse volk in het Land van Israël (Eretz Yisrael) zoals beschreven in de Hebreeuwse Bijbel. Wordt op scholen gevierd op de zevende dag van de maand Chesjwan (oktober / november).

Officieel ingesteld door de Knesset in 2016 ter erkenning van de immigratie naar de Joodse staat als kernwaarde van de staat Israël en ter ere van de bijdrage van de Joodse immigranten aan de Israëlische samenleving.

Het Land van Israël is een vertaling van 'Eretz Yisrael', een concept in de joodse traditie ten aanzien van een gebied/land in het oude Kanaän. Dit is gebaseerd op enkele teksten uit de Hebreeuwse Bijbel onder meer op die waarin God aan Abraham 'een land' voor zijn nakomelingen belooft. In de Bijbel zijn dat de Israëlieten, de zonen van Jakob die Israël genoemd wordt wanneer hij het land Kanaän betreedt. De onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël begint met een verwijzing naar Eretz Yisrael.

Een feestdag in Israël.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten