dinsdag 16 juli 2024

Volksverhalen Almanak


De drie bokken Kuifkop


Er waren eens drie bokken, die naar de bergwei zouden gaan om zich rond te eten, en alle drie heetten ze Bok Kuifkop. Op hun weg lag een brug, die over een waterval voerde, en onder die brug woonde een grote, lelijke trol met ogen als tinnen bordjes, en een neus zo lang als een harksteel.
Eerst zou het jongste bokje Kuifkop over de brug wandelen. Trippelde-trap, trippelde-trap, zei de brug. "Wie trippelt daar over mijn brug?" riep de trol. "O, het is het kleinste bokje Kuifkop. Ik moet naar de bergwei om me rond te eten," zei het bokje, het had zo'n fijn stemmetje. "Ik zal je pakken!" gromde de trol. "O, nee, pak mij niet, want ik ben maar zo klein; wacht maar even, dan komt het middelste bokje Kuifkop, die is véél groter." - "Nou vooruit dan," zei de trol.
Na een klein poosje kwam het middelste bokje Kuifkop over de brug. Trip trap, trip trap, trip trap, zei de brug. "Wie tript daar over mijn brug?" schreeuwde de trol. "O, het is het middelste bokje Kuifkop, die naar de bergwei gaat om zich rond te eten," zei het bokje; dat had niet zo'n fijn stemmetje. "Ik zal je pakken," zei de trol. "O nee, neem mij niet, maar wacht even, dan komt de grote bok Kuifkop, hij is véél, véél groter." - "'t Moet dan maar!" zei de trol.
En eensklaps kwam daar de grote bok Kuifkop aan. Trap, trap - trap, trap - trap, trap, zei de brug. Die was zo groot en zwaar, dat de brug er onder kraakte en zuchtte!
"Wie stampt daar over mijn brug?" brulde de trol. "Dat is de grote bok Kuifkop," zei de bok, en die zette een keel op! "Jou moet ik hebben," schreeuwde de trol.
"Ja, kom maar op! Ik heb twee beste spiezen,
daar zul je je ogen mee verliezen!
Ik heb ook nog twee reuze stenen,
pas op, ik breek je armen en benen!"
zei de bok. En toen vloog hij de trol aan en stak hem de ogen uit, brak hem de armen en benen, en drong hem de waterval in; en toen ging hij naar de bergwei. Daar werden de bokken zo rond, zo rond, dat ze haast niet meer naar huis konden lopen, en als het vet er nu nog niet af is, zit het er nog op.
En snip, snap, snuit, nu is het verhaaltje uit.
*   *   *
Samenvatting
Een kort Noors verhaaltje over een trol en drie bokjes. Drie bokjes - die naar de bergwei gaan om zich rond te eten - moeten eerst over een brug waaronder een trol woont die ze op wil eten. Door list ontkomen de kleinste twee bokjes, en de derde is zo groot en sterk dat hij de trol verslaat.
Trefwoorden
Basisinformatie
Populair
Verder lezen