woensdag 29 mei 2024

Volksverhalen Almanak


Waarom de maand maart 31 dagen heeft


Op een voorjaarsochtend trok een herder met zijn kudde naar buiten. Onderweg werd hij door de maand Maart begroet: "Zo, waar gaat het vandaag naartoe?" - "De bergen in." - "Goede reis."
Die dag barstte er noodweer los boven de bergen. Het was een ware zondvloed. Toen de herder die avond op de terugweg was, vroeg Maart hem: "En, hoe was het vandaag?" - "Het was een prachtige dag. Ik ben op de vlakte gebleven en de zon heeft de hele dag geschenen." - "En morgen?" - "Natuurlijk ga ik dan weer de vlakte op. Iets anders zou toch dom zijn met dit heerlijke weer." - "Gelijk heb je. Tot ziens."
De volgende dag trok de herder de bergen in en Maart zorgde voor regen, storm en hagel op de vlakte. Het was een waar strafgericht. Die avond troffen ze elkaar opnieuw.
"Hoe is het je vandaag vergaan?" wilde Maart weten.
"Gewoon fantastisch. Ik was diep de bergen in. Wat een stralende hemel, wat een zon!"
"En morgen?"
"Dan blijf ik op het vlakke land, niet al te ver weg van huis. Ik heb onweerswolken boven de bergen zien hangen."
"Heel verstandig van je."
Om een lang verhaal kort te maken, de herder was niet meer zo argeloos om altijd de waarheid te zeggen en Maart slaagde er niet in hem een loer te draaien. Aan het eind van de maand zei Maart tegen de herder: "En, hoe gaat het nu met je?" - "Uitstekend, uitstekend. De maand is om en ik kan rustig slapen." - "En morgen?" - "Dan blijf ik lekker op de vlakte. Dat kost me niet zoveel moeite en het is dichter bij huis." - "Tot ziens dan maar weer." Maart ging halsoverkop naar zijn broer April en slaagde erin een dag van hem te lenen.
De volgende ochtend trok de herder er met zijn kudde op uit, maar de schapen hadden zich nauwelijks over de weide verspreid, of het onheil sloeg toe. Storm, sneeuw en hagel barstten los en de brave herder had er zijn handen aan vol om zijn beschermelingen in veiligheid te brengen. Die avond zat de herder moe en teneergeslagen bij het vuur toen Maart kwam. "Goedenavond herder." - "Goedenavond Maart." - "Hoe is het je vandaag vergaan?" - "Houd daar alsjeblieft over op. Het was erger dan midden in een koude januarimaand. Alsof alle duivels uit de hel waren losgebroken. Het was genoeg voor het hele jaar. Als ik aan mijn arme schaapjes denk..."
En zo komt het dat maart eenendertig dagen heeft. Hij had nog een extra dag nodig om de herder te pakken te nemen en die moest hij lenen van april. April komt nog altijd een dag te kort.
*   *   *
Samenvatting
Een verklarend verhaal uit Toscana (Italië). De maand maart wil een herder een loer draaien. Dit lukt echter niet, omdat de herder steeds liegt over waar hij zijn kudde weidt.
Toelichting
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Bron
"Toscaanse sprookjes" verzameld door Herbert Boltz. Uitgeverij Elmar, Rijswijk, 2001. ISBN: 90-389-1231-5
Populair
Verder lezen