zondag 10 december 2023

Volksverhalen Almanak


De hanebalk


Er was eens een tovenaar, die stond middenin een grote menigte en hij deed allerlei tovenarijen. Toen liet hij ook een haan rondstappen, die tilde een zware balk op en droeg hem of hij zo licht als een veer was.
Maar nu was er een meisje, dat had juist een klavertje vier gevonden, en daar was ze zo verstandig door geworden, dat voor haar geen fratsen konden bestaan; en zij was 't die zag, dat die balk niets anders was dan een strohalm. Ze riep: "Maar mensen, zien jullie niet, dat het alleen maar een strohalm is en geen balk, die de haan in z'n snavel heeft?" Meteen verdween de toverij, en de mensen zagen, wat 't was, en ze joegen de heksenmeester met schade en schande weg.
Maar hij was woedend en sprak: "Ik zal me wel wreken." Na een poos vierde het meisje haar bruiloft, ze was sierlijk uitgedost en ging in een grote optocht door de velden naar de plaats waar de kerk was. Opeens kwamen ze bij een beek die sterk gezwollen was; en er was geen pad en geen brug om erover heen te gaan. Maar de bruid was flink, ze stroopte haar kleren op en wilde die doorwaden. Juist toen ze zo in 't water stond, riep er een man - en dat was de tovenaar: "Hé! Waar heb jij je ogen, als je dat voor water houdt?" En toen gingen de ogen haar open en ze zag dat ze met opgestroopte kleren midden in een blauw bloeiende vlasakker stond. En toen zag iedereen het ook en ze joegen haar met scheld- en spotwoorden weg.
*   *   *
Samenvatting
Een heksenmeester houdt de mensen voor de gek. Een heksenmeester voert allerlei toverkunsten uit voor een menigte mensen. Eén meisje ziet dat hij iedereen voor de gek houdt, waardoor de mensen hem wegjagen. De tovenaar neemt echter op een gepaste manier wraak door haar voor gek te zetten.
Toelichting
Naar een gedicht van Friedrich Kind uit 1812. Het bestaat echter uit twee afzonderlijke vertelsels; het eerste van de gewaande balk vertelt reeds Etienne de Bourbon, een 13de-eeuws schrijver, in een van zijn anecdoten, het tweede wordt zelfs reeds in de biografie van bisschop Leo van Catania verteld van de tovenaar Heliodorus, die in de 8ste eeuw leefde. Zie ook Hans Christian Andersen - De nieuwe kleren van de keizer.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen