zaterdag 20 april 2024

Volksverhalen Almanak


De leeuw en de rat


Wil wien gij kunt een dienst bewijzen,
Daar toch uw mindere u zeer noodig wezen kan!
'k Weet daar een tweetal faablen van:
Zoo zeker is de leer, die ik u aan wil prijzen.
Een rat, die uit zijn gaatjen sloop,
Viel in de klauw eens leeuws. De sukkel had geen hoop.
Maar aller dieren Vorst, geneigd eens blijk te geven
Van 'tgeen hij waarlijk was, schonk d'armen drommel 't leven.
Een weldaad vindt haar loon. Wat leeuw die ooit een rat,
-Zoo denkt men licht- van nooden had?
En toch, te midden van zijn koninklijke gangen
Vond onverwachts de leeuw zich in een net gevangen:
En of hij woelde en of hij dreet,
Het web des jagers hield hem beet.
Maar meester rat snelde aan, doorknabbelde de mazen:
En gaf den leeuw zijn vrijheid weer!
Geduld en Tijd vermogen méér
Dan woeste Kracht en grimmig razen!
*   *   *
Samenvatting
Jean de la Fontaine - De leeuw en de rat. Deze fabel vertelt dat een machtig en sterkdier ook wel geholpen kan worden door een ogenschijnlijk nietig diertje.
Toelichting
Voor het motief "klein helpt groot" zie ook: Muizen en olifanten en natuurlijk de min of meer oorspronlelijke fabel van Aesopus: De leeuw en de muis.
Jean de La Fontaine (8 juli 1621 - 13 april 1695) was een Frans schrijver en werd geboren in Château-Thierry in Champagne. Hij was een tijdlang houtvester. Zijn bekendste werken zijn zijn fabels. Hiervoor haalde hij veel inspiratie uit de klassieke oudheid, zoals Aesopus en Horatius.
Een van zijn bekendste fabels is "la cigale et la fourmi" (De krekel en de mier) waarin een kunstzinnige krekel de hele zomer een werkende mier vermaakt met zijn gezang, waarna de mier te beroerd is om de zanger hiervoor te belonen. Hoewel La Fontaine met dit verhaal op een ironische manier de geringe waardering voor kunstenaars wilde aanklagen, werd het verhaal in later tijden meestal gebruikt als illustratie van het idee "wie niet werkt, zal ook niet eten."
Hij werd in 1683 lid van de Académie française. Hij stierf in Parijs en werd begraven op de Père Lachaise begraafplaats. Bron biografie: wikipedia.nl.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen