dinsdag 28 mei 2024

Volksverhalen Almanak


Het meiske van Brakel


Het meiske van Brakel ging eens naar de kapel van Sint Anna, aan de voet van de Hunnenberg, en omdat ze graag een man wou hebben en ook dacht dat er verder niemand in de kapel was, zei ze dit gebed:
"O heilige Sint An,
Help me toch aan een man,
U kent hem wel:
Hij woont aan de Suttemerpoort,
en heet witte Koert,
U kent hem wel."
Maar de koster stond achter het altaar en hoorde het, en hij riep met een heel hoog stemmetje: "Je krijgt 'm niet, je krijgt 'm niet!" Maar dat meisje meende, dat het Mariakindje, dat bij de heilige moeder Anna stond, haar dat had toegeroepen, en ze werd heel boos en riep: "Papperlepap, jij dom guitje, hou je snuitje en laat je moeder praten!"
*   *   *
Samenvatting
Een volkssprookje uit Duitsland.
Toelichting
Uit Paderborn, in dialect opgetekend. St. Anna is de Schutspatroon van het dorp Brakel bij Paderborn. Het is een wijdverbreide grap, waarin met de goedgelovigheid van hen gespot wordt, die van een beeld gaven verlangen. In de Middeleeuwen is dit gegeven herhaaldelijk en op verschillende wijze behandeld.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen