zondag 2 april 2023

Volksverhalen AlmanakLeeftijd:
Verteltijd: ca. 5 min.
Herkomst:

Kerstliedjes - Zes liedjes bij Kerstmis (25 en 26 december)

De herdertjes lagen bij nachte
Er is een kindeke geboren op aard
Nu zijt wellekome
O, dennenboom
Stille nacht, heilige nacht
Wij komen tezamen

De herdertjes lagen bij nachte


De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij 'd engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't Liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer

Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d'engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar

Er is een kindeke geboren op aard


Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal

Er is een kindeke geboren in 't strooi
Er is een kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi

't Kwam op de aarde voor ons allegaar
't Kwam op de aarde voor ons allegaar
't Wenst ons een zalig nieuwjaar
't Wenst ons een zalig nieuwjaar

Nu zijt wellekome


Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer;
Kyrieleis

Christe Kyri'eleison, laat ons zingen blij,
Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij!
Jesus is geboren in de heilige Kerstnacht;
Van een maged reine die hoog moet zijn geacht;
Kyrieleis

D' herders op de velden hoorden een nieuw lied;
Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Beth'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar;
Kyrieleis

D' heilige drie Koon'gen uit zo verre land,
Zij zochten onze Here met offerhand.
Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende goud.
't Ere van den Kinde dat alle ding behoudt;
Kyrieleis

O, dennenboom


O, dennenboom
O, dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon

O, dennenboom
O, dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon

Ik heb je laatst in 't bos zien staan
Toen zaten er nog geen kaarsjes aan

O, dennenboom
O, dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon

Stille nacht, heilige nacht


Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend'lijk om Uwe God'lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort',
Jezus van Uwe geboort'.

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht;
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar,
Jezus de redder ligt daar.

Wij komen tezamen


Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren zingen d'engelenkoren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer

Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Betlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten Emmanuel
Wij willen geven, hart en geest en leven
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer


*   *   *

Kerstliedjes Samenvatting
Zes liedjes bij Kerstmis (25 en 26 december). De herdertjes lagen bij nachte | Er is een kindeke geboren op aard | Nu zijt wellekome | O, dennenboom | Stille nacht, heilige nacht | Wij komen tezamen Lees het verhaal

Trefwoorden

Thema

Verhaalsoort

Herkomst: Nederland
Verteltijd: ca. 5 minuten
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Populair

Verder lezen