zondag 16 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Nasreddin Hodja - De kist komt eraan


Een man was gestorven en zijn vrienden en buren droegen de kist in processie naar de begraafplaats. Hodja liep naast de kist en fluisterde de overledene de geloofsbelijdenis in, zoals ook gebeurt onmiddellijk na de geboorte. Normaal doet men dit kort vóór iemand sterven gaat, maar deze man was zo plotseling heengegaan, dat daar geen gelegenheid voor was geweest. Hodja hoopte nu maar, dat de dode hem toch nog zou kunnen verstaan.
Kort na de begrafenis brengen immers de twee engelen Moenkar en Nakier aan elk graf een bezoek en vragen de dode om zijn geloofsbelijdenis. Ongelovigen, die dan dus in gebreke blijven, worden gestraft met een nauw graf en ontvangen slag op slag tot de dag der opstanding. De gelovigen mogen deze dag in alle rust verwachten. De vrouw van de man liep luid jammerend achter de baar: "Mijn dierbare man, mijn dierbare, waar brengen je ze heen?" - "Naar een plaats waar geen licht is, geen eten, niets."
Hodja die dit gejammer aanhoorde, verzaakte zijn gefluister, verliet de stoet en rende naar huis. Thuis schreeuwde hij tegen zijn vrouw: "Snel, snel, sluit de ramen en deuren. De kist komt naar ons huis!"
*   *   *
Samenvatting
De kist komt eraan.
Toelichting
Nasreddin Hodja is een levende legende. Al tijdens zijn leven, in het dertiende eeuwse Anatolië (Centraal-Turkije), genoot hij legendarische bekendheid. Als hodja (islamitisch geestelijke) was hij een door velen gewaardeerd raadsman, óók en vooral in allerlei niet-religieuze aangelegenheden. Nasreddin Hodja was als praktisch filosoof vermaard om zijn subtiele grappen, die tot op de dag van vandaag bekend gebleven zijn. Van generatie op generatie zijn de anecdotes onder de mensen blijven leven en telkens opnieuw doorverteld.
Het volk herkende de door Hodja geschetste situatie in zijn eigen dagelijkse werkelijkheid. Grootouders vertelden de verhalen telkens opnieuw door aan hun kleinkinderen, zodanig dat het leek, alsof zij de gebeurtenissen persoonlijk meegemaakt hadden.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Meer verhalen van Nasreddin Hodja
Populair
Verder lezen