dinsdag 18 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Tijl Uilenspiegel en de paardenkoopman


Tijl Uilenspiegel en de paardenkoopmanEen tijdlang verdiende Tijl Uilenspiegel de kost met de paardenhandel, en zo wou hij eens in Hildesheim bij een boer een paard kopen. De eigenaar vroeg er dertig gulden voor, maar Tijl vond het te veel, en bood twintig. Na veel loven en bieden werden ze het eens over de prijs: vier en twintig gulden.
"Je vindt het zeker wel goed," zei Tijl zo langs zijn neus weg, "dat ik direct twaalf gulden betaal en je die andere twaalf gulden schuldig blijf?"
"Best," zei de ander; hij pakte de twaalf gulden aan en Tijl nam het paard mee.
Maar Tijl liet niets meer van zich horen en op een goeie dag kwam de boer bij Tijl en vroeg, wanneer-ie nu eens eindelijk van plan was die twaalf gulden te betalen. Tijl keek hem stom verbaasd aan. "Je weet toch, wat we afgesproken hebben?"
"Zeker," zei Tijl, "dat weet ik nog precies, en daar houd ik me aan."
"Nou, betaal me dan die twaalf gulden!"
"Geen denken aan," sprak Tijl, "als ik je die twaalf gulden betaalde, dan zou ik ze je toch niet meer schuldig zijn? Nou, en we hebben afgesproken, dat ik ze je schuldig zou blijven! Nee hoor, dat zou woordbreuk zijn en daarvoor ben je bij mij aan het verkeerde adres."
*   *   *
Samenvatting
Een uilenspiegel-verhaal uit Duitsland. Tijl is in de paardenhandel terecht gekomen. Wanneer hij na veel loven en bieden een paard voor 24 gulden kan kopen, betaalt hij nu alvast de ene helft en blijft hij de paardenkoopman de andere helft schuldig. Met behulp van een taalgrap hoeft hij de andere twaalf gulden echter nooit te hoeven betalen.
Toelichting
Van oorsprong is Tijl Uilenspiegel een Noord-Duitse grappenmaker die in de late middeleeuwen in verschillende Hanzesteden zijn fratsen uithaalde. In de 19e eeuw publiceerde de Vlaming Charles de Coster zijn Schelmenroman Tijl Uilenspiegel, waarin de hoofdfiguur in het Vlaamse Damme geboren wordt, en opgroeit tot geus in het verzet tegen de Spaanse overheersing.
De vele korte verhalen die van Uilenspiegel in omloop zijn zullen vaak van oorsprong Duits zijn maar door simpelweg de plaatsnamen te vervlaamsen (bijvoorbeeld Damme i.p.v. Erfurt) lijkt het vanzelfsprekend dat ze uit België komen.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Meer verhalen van Tijl Uilenspiegel
Bron
"Boek van de jeugd" Uitgeverij de Arbeiderspers, Amsterdam, 1937.
Populair
Verder lezen