woensdag 19 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Ezels zijn geen domoren

Zoals het spreekwoord "Een ezel stoot zich in het algemeen, geen twee maal aan dezelfde steen" al zegt, zijn ezels geen domme dieren. Ezels verdienen respect voor hun harde werk en uit sommige volksverhalen blijkt dat mensen pas echte domoren zijn!

EERBIED EN RESPECT VOOR EZELS
BETOVERDE EZELS
BIJZONDERE KUNSTJES
EZELS IN OPSTAND
Populair
Verder lezen