zondag 17 oktober 2021

Volksverhalen Almanak


Leeftijd:
Verteltijd: ca. 3 min.
Herkomst:

Tijl Uilenspiegel geneest een heel ziekenhuis

Uilenspiegel kwam in Neurenberg en hoorde, dat het ziekenhuis overvol was; de mensen hadden het er zo goed, dat verscheidene van hen er zo lang mogelijk bleven, in plaats van weer zo gauw als 't kon aan 't werk te gaan. Tijl ging de directeur van 't gasthuis opzoeken en gaf zich uit voor wonderdokter. "Voor tweehonderd gulden zal ik al uw zieken genezen," bood hij aan, "u behoeft me pas te betalen, als ze allemaal vrijwillig het ziekenhuis verlaten hebben, omdat ze zich genezen gevoelen." Daar kon-ie geen kwaad mee, dacht de directeur, en hij nam het voorstel aan.

De volgende dag verscheen Uilenspiegel in het ziekenhuis, deftig in het zwart gekleed als een geleerde dokter. Met elk van de zieken had hij een onderhoud onder vier ogen en dan vertelde hij, maar niemand mocht het doorvertellen, dat hij een geheime drank zou klaarmaken, die alle zieken genas. En hij boog zich voorover en fluisterde verder: "Ik moet er een van jullie voor verbranden en uit zijn as mijn drank bereiden. Wie ik daarvoor neem, kan mij natuurlijk niet schelen, want ik ken jullie geen van allen. Ik zal er de ziekste maar voor uitzoeken. Morgenochtend kom ik met de directeur op de zalen en dan zal ik roepen: "Wie genezen is, kan vertrekken." Wie wil, kan dan weggaan. Uit de overblijvende zoek ik dan degene uit, die met zijn leven dat van de anderen redden moet."

De volgende morgen betrad Tijl met de directeur de ene zaal na de andere. Het bleek, dat iedereen zich al tot vertrekken gereed had gemaakt en als Tijl riep: "Wie zich genezen voelt, kan gaan," dan liep de hele zaal leeg. Allen, tot de werkelijke zieken toe, haastten zich om weg te komen, liever dan de kans te lopen, verbrand te worden.

Toen alle zalen ontruimd waren, was de directeur erg in zijn schik met de wonderbare massa-genezing en betaalde grif de tweehonderd gulden uit. Een paar dagen later kwam de ene zieke na de andere zich weer aanmelden, maar de wonderdokter was al lang afgereisd.


*   *   *

Tijl Uilenspiegel geneest een heel ziekenhuis Samenvatting
Tijl Uilenspiegel biedt zijn diensten als wonderdokter bij het ziekenhuis van Neurenberg aan. Met behulp van een slim, maar luguber plannetje lukt het hem om binnen een dag een heel ziekenhuis van zijn zieken te ontdoen. Maar of ze genezen zijn? Lees het verhaal

Toelichting
Van oorsprong is Tijl Uilenspiegel een Noord-Duitse grappenmaker die in de late middeleeuwen in verschillende Hanzesteden zijn fratsen uithaalde. In de 19e eeuw publiceerde de Vlaming Charles de Coster zijn Schelmenroman Tijl Uilenspiegel, waarin de hoofdfiguur in het Vlaamse Damme geboren wordt, en opgroeit tot geus in het verzet tegen de Spaanse overheersing.

De vele korte verhalen die van Uilenspiegel in omloop zijn zullen vaak van oorsprong Duits zijn maar door simpelweg de plaatsnamen te vervlaamsen (bijvoorbeeld Damme i.p.v. Erfurt) lijkt het vanzelfsprekend dat ze uit België komen.

Trefwoorden

Feest / viering

Meer verhalen over Tijl Uilenspiegel

Verhaalsoort

Bron
"Boek voor de jeugd" Uitgeverij de Arbeiderspers, Amsterdam, 1937.

Herkomst: Duitsland
Verteltijd: ca. 3 minuten
Leeftijd: vanaf 10 jaar

Populair

Verder lezen