woensdag 30 september 2020

Volksverhalen Almanak

Cultuursprookjes

Omschrijving: een cultuursprookje is een verhaal dat inhoudelijk alle kenmerken van volkssprookjes vertoont (een ongebreidelde fantasie: kabouters, heksen, sprekende dieren en/of planten, toverij, enz.), maar waarvan - anders dan bij een volkssprookje - de auteur bekend is.

Resultaten 1 - 25 van 113

Pagina     1     2      3      4      5      VolgendePagina     1     2      3      4      5      Volgende