donderdag 2 februari 2023

Volksverhalen Almanak


Cultuursprookjes

Omschrijving: een cultuursprookje is een verhaal dat inhoudelijk alle kenmerken van volkssprookjes vertoont (een ongebreidelde fantasie: kabouters, heksen, sprekende dieren en/of planten, toverij, enz.), maar waarvan - anders dan bij een volkssprookje - de auteur bekend is.

Resultaten 1 - 25 van 102

Pagina     1     2      3      4      5      Volgende


Pagina     1     2      3      4      5      Volgende