Wereld Feesten Almanak


Internationale Dag van de Geweldloosheid
Datum:
jaarlijks op 2 oktober
Internationale Dag van de Geweldloosheid

Datum: maandag 2 oktober 2017
Land / gebied: Verenigde Naties
Soort: Modern
Uitgeroepen door de Verenigde Naties vanwege de geboortedag van Mahatma Gandhi (2 oktober 1869).

"De Verenigde Naties, zich bewust dat geweldloosheid, tolerantie, het volledige respect voor alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van allen, de democratie, de ontwikkeling, het wederzijds begrip en respect voor de diversiteit, intergerelateerde thema’s zijn die zich onderling versterken, bevestigen het universele belang van het principe van geweldloosheid met de wens een cultuur van vrede, tolerantie begrip en geweldloosheid zeker te stellen, en besluiten de Internationale Dag van Geweldloosheid in acht te nemen op 2 oktober van elk jaar dit uitroepend tot een wereldwijde dag opgedragen aan de viering en de verspreiding van de boodschap van geweldloosheid."

Actueel