Wereld Feesten Almanak


Maria, Moeder van God
Datum:
jaarlijks op 1 januari


Maria, Moeder van God

Datum: zondag 1 januari 2017
Land / gebied: Vaticaanstad (katholieke)
Soort: Religieus, Traditioneel (Heiligendag)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
VaticaanstadChristendom Op deze dag viert de Rooms-Katholieke Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God is (Theotokos).

Het feest van de H. Maria, Moeder van God (Sanctae Dei Genetricis Mariae in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-katholieke Kerk dat valt op 1 januari, de octaafdag van kerstmis. Het is een van de verplichte feestdagen.
Maria, Moeder van God
Deze afbeelding is overgenomen van http://davenation.com/madonnas/found/ elke madonna is daar afzonderlijk te bekijken!

Zie ook


Een feestdag in Vaticaanstad.