Wereld Feesten Almanak


Verjaardag Kim Jong Il
Datum:
jaarlijks op 15 februari
Verjaardag Kim Jong Il

Datum: woensdag 15 februari 2017
Land / gebied: Noord-Korea
Noord-Korea Kim Jong Il (15 februari 1942) is de huidige leider van Noord-Korea; hij volgde zijn vader Kim Il-sung op als dictator.

Kim Jong Il wordt in het land aangeduid als de Geliefde Leider of de Generaal. Hoewel hij in binnen- en buitenland wordt gezien als de machtigste man in het land, is Kim Jong Il niet het staatshoofd van Noord-Korea: officieel is de in 1994 overleden Kim Il Sung nog steeds president van het land. De functie van premier wordt vervuld door Kim Yong-nam.

Kim Jong Il is wel de voorzitter van de Nationale Defensie Commissie; een zeer belangrijke positie in dit land waar alles om het leger draait. Daarnaast is hij secretaris-generaal van de Koreaanse arbeiderspartij en lid van het politburo van de partij.

Levensloop
Volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten is Kim geboren op de flanken van Korea's hoogste berg, Mount Paektu. De meeste historici in het buitenland menen echter dat hij geboren is in een legerkamp vlakbij de Russische stad Chabarovsk. Zijn vader Kim Il Sung was een belangrijk figuur onder de Koreaanse revolutionaire strijders die naar Rusland verbannen of gevlucht waren.

Toen de Tweede Wereldoorlog in 1945 eindigde was de jonge Kim 3 jaar oud. Zijn vader keerde in september van dat jaar naar Pyongyang terug en hij volgde een tijd later met de rest van zijn gezin. Een tijdlang woonden ze in de hoofdstad, waar in 1947 zijn jongere broer Shura Kim door verdrinking omkwam en in 1949 zijn moeder Chong-suk tijdens het werken om het leven kwam.

Wat betreft zijn opleiding zijn er weer verschillen tussen de lezing van de Koreaanse autoriteiten en de algemeen aangenomen lezing van historici. Waar men in Noord-Korea leert dat Kim in Pyongyang naar school ging, wordt in het buitenland aangenomen dat zijn vader hem tijdens de Koreaanse Oorlog naar het veilige China stuurde om daar onderwijs te volgen. Daarna schijnt hij aan de Kim Il Sung Universiteit gestudeerd te hebben in politieke economie. Toen hij daar in 1964 afstudeerde, zat zijn vader al stevig in het zadel als de Grote Leider van het land.

De jonge Kim maakte snel carrière bij de Koreaanse arbeiderspartij, waar hij onder meer werkte bij het politburo van de partij. Zijn vader was ondertussen hertrouwd en had een tweede zoon gekregen. Lange tijd bestond er grote rivaliteit tussen Kim Jung Il en zijn halfbroer Kim Pyong Il. Uiteindelijk is de strijd in het voordeel van Kim Jung Il beslecht en is Kim Pyong Il "weggepromoveerd" naar ambassades in het buitenland.

Kim Jong Il steeg ondertussen verder in rang, waarbij hij onder meer Minister van Cultuur werd. In 1977 werd Kim Jung Il aangewezen als de "troonopvolger" voor zijn vader. Toen in 1980 het zesde partijcongres werd gehouden, had Kim Jong Il zijn positie als leider van de arbeiderspartij stevig in handen, met belangrijke posten in het secretariaat en het politburo van de partij.

Vanaf het begin van de jaren '80 begon de overheid een persoonlijkheidscultus op te bouwen rond de "Geliefde Leider" en langzamerhand werd hij een zeer machtig persoon in het land.

Ondanks dat hij nooit in het leger heeft gezeten, werd hij in 1991 benoemd als hoogste officier van het leger. In 1992 verklaarde zijn vader dat Kim de leiding had over alle binnenlandse aangelegenheden.

Overname van de macht
Nadat zijn vader in 1994 op 82-jarige leeftijd was overleden nam Kim Jong Il de leiding over het land, de partij en de overheid over van zijn vader en kreeg hij zijn huidige functies. Hij werd echter niet tot president benoemd: zijn vader werd daarentegen benoemd tot "Eeuwig President" van het land. In 1998 werd door de autoriteiten de post van Voorzitter van de Nationale Defensiecommissie de hoogste post van het land genoemd, waarmee Kim Jong Il eigenlijk staatshoofd was geworden.

Het land beleefde ondertussen zware tijden. Door de ineenstorting van de Sovjet-Unie was het land een belangrijke bondgenoot kwijt en daarmee een leverancier van goedkope grondstoffen. De opkomst van de vrije markt in China betekende dat dit land steeds minder graag goedkoop met Noord-Korea wilde handelen. Dit betekende een ineenstorting van de Noord-Koreaanse economie. Het leidde tot een tekort aan voedsel en grondstoffen in het land. In 2000 kwamen er berichten over ernstige gevallen van hongersnood naar buiten.

Hoewel Kim Jong Il af en toe verklaarde dat hij economische hervormingen wilde doorvoeren zoals Deng Xiaoping, gebeurde er in het land vrijwel niets. De relatie met Zuid-Korea werd echter wel beter en in 2000 bezocht de Zuid-Koreaanse leider Kim Dae Jung het land. In de tijden erna zijn er wel kleine hervormingen doorgevoerd om de economie van het land weer op peil te krijgen.

In dezelfde tijd ontstond er ook een licht verbeterde relatie met de Verenigde Staten: Madelaine Albright bezocht Kim in 2000 en besprak met hem vraagstukken over de nucleaire spanningen op het Koreaanse schiereiland. Kim beloofde van de ontwikkeling van kernwapens af te zien en de VS beloofden mee te betalen aan de bouw van een kerncentrale in het land. Zover is het echter nooit gekomen en na de verkiezing van George Bush als president van de VS is de relatie met dat land weer hard achteruit gegaan.

Ondanks deze binnenlandse en buitenlandse problemen zit Kim nog steeds stevig in het zadel. Zijn vader en hij hebben het land tot een "perfecte" dictatuur gemaakt, waarin oppositie vrijwel uitgesloten is. Kim stoomt op dit moment zijn zoon Kim Jong-chul klaar om hem op te volgen.

Bron: Wikipedia

Een feestdag in Noord-Korea.

Zie ook