woensdag 29 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Wereld Vluchtelingendag
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Vluchteling' (World Refugee Day / Wereld Vluchtelingen Dag). Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.

In 1951 is door de Verenigde Naties het vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'.

In dit 'Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen' staat een nadere omschrijving wie als vluchteling is te beschouwen en welke verplichtingen staten die het verdrag ondertekend hebben, op zich nemen.

Bij het 50-jarig bestaan van dit verdrag is voor het eerst, op 20 juni 2001, wereldwijd de Wereld Vluchtelingendag gehouden. Er is weliswaar veel veranderd in de laatste 50 jaar, maar de noodzaak om bescherming te geven aan vluchtelingen die dat nodig hebben blijft hoogst actueel. Deze dag wil er toe aanzetten om te blijven streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

'Wereld Vluchtelingendag' is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie (A/RES/55/76) door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdragen aan de vrede te vieren. 'Wereld Vluchtelingendag' wordt in meer dan honderd landen gevierd, vaak georganiseerd door de nationale afdeling van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

In Nederland wordt sinds 2010 door Stichting Vluchteling rondom deze datum de Nacht van de Vluchteling georganiseerd.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten