Wereld Feesten Almanak


Wereld Vluchtelingen Dag
Datum:
jaarlijks op 20 juni


Wereld Vluchtelingen Dag

Datum: woensdag 20 juni 2018
Land / gebied: Wereld
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.

In 1951 is door de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat 'een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten'.

In dit Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen staat een nadere omschrijving wie als vluchteling is te beschouwen en welke verplichtingen staten die het Verdrag ondertekend hebben, op zich nemen.

Bij het 50-jarig bestaan van dit verdrag is voor het eerst, op 20 juni 2001, wereldwijd de Wereld Vluchtelingen Dag gehouden. Er is weliswaar veel veranderd in de laatste 50 jaar, maar de noodzaak om bescherming te geven aan vluchtelingen die dat nodig hebben blijft hoogst actueel. Deze dag wil ertoe er toe aanzetten om te blijven streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

De Wereldvluchtelingendag is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdragen aan de vrede te vieren. Wereldvluchtelingendag wordt in meer dan honderd landen gevierd, vaak georganiseerd door de nationale afdeling van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Actueel