Wereld Feesten Almanak

Maandag 13 juni 2016

Feest, viering, ritueel, gebruik en/of herdenking van vandaag


Datum: maandag 13 juni 2016
Land / gebied: Wereld
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Soort: Religieus (Heiligendag)

Op 13 juni wordt in veel katholieke landen het feest van St. Antonius (H. Antonius van Padua) gevierd. Antonius was een heilige monnik die ongeveer achthonderd jaar geleden in Lissabon werd geboren.


Datum: maandag 13 juni 2016
Land / gebied: Australië
Soort: Constitutioneel

Officiële feestdag. In Australië (behalve West-Australië) wordt Queen's Birthday op de tweede maandag in juni gevierd. De festiviteiten gaan gepaard met veel vuurwerk (net zoals met Oud en Nieuw). Het is tevens het begin van het Australische sneeuwseizoen.


Datum: zondag 12 en maandag 13 juni 2016
Land / gebied: Wereld (Joden)
Religie: Jodendom
Soort: Religieus

6 en 7 Sivan. Het feest Sjavoeot wordt vijftig dagen (oftewel zeven weken) na Pesach gevierd. Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest. Precies zeven weken na Pesach - de uittocht uit Egypte - verzamelden de joden zich aan de voet van de berg Sinai, waar God hen de Tien Geboden gaf.

Sjavoeot (Wekenfeest)In de joodse opvatting zijn de Tien geboden symbolisch voor de gehele Thora, vandaar dat het feest ook 'Matan Torah' (De gift van de Thora) genoemd wordt. Tijdens Sjavoeot staat leren centraal.

De traditie vertelt dat de Joden zich hadden verslapen op de ochtend dat zij de Wetten en Geboden ontvingen. Om dit te compenseren waken zij tegenwoordig tijdens de hele eerste nacht van Sjavoeot. Zij leren tot 's ochtends vroeg uit de Thora en de vele commentaren. Sjavoeot luidt voor sommige Joden ook het begin van de Joodse opvoeding van hun kinderen in.


Datum: maandag 6 juni t/m dinsdag 5 juli 2016
Land / gebied: Wereld (Moslims)
Religie: Islam
Soort: Religieus (Vasten)

Ramadan1-29/30 Ramadan. Vastenmaand. De Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender. Het is een speciale maand waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Ramadan wordt daarom ook wel de vastenmaand van de moslims genoemd. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld.

Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de koran vormden.13 juni is de 164ste dag van het jaar (de 165ste dag in een schrikkeljaar). Hierna volgen nog 201 dagen tot het einde van het jaar.

Vandaag geboren
 • 1981 Wieteke Cramer
 • 1967 Isa Hoes
 • 1963 Eric van Vleuten
 • 1963 Edward Sturing
 • 1946 Henk Wijngaard
 • 1935 Annemarie Grewel
 • 1922 Willem Brakman
 • 1914 Constant Vanden Stock
 • 1898 Dorothy L. Sayers
 • 1865 William Butler Yeats
 • 1811 Vissarion Grigoryevich Belinsky