woensdag 7 juni 2023

Wereld Feesten Almanak


Feestdagen Protestantse Kerk 2023
vrijdag 6 januari 2023
woensdag 8 maart 2023
De 'Biddag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere tweede woensdag van maart gehouden. Protestanten komen 's morgens en 's avonds bij elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna een speciale gebedsdienst houden.
donderdag 6 april 2023
vrijdag 7 april 2023
zaterdag 8 april 2023
zondag 9 en maandag 10 april 2023
zondag 16 april 2023
donderdag 18 mei 2023
zondag 28 en maandag 29 mei 2023
zondag 4 juni 2023
dinsdag 8 augustus 2023
zondag 29 oktober 2023
dinsdag 31 oktober 2023
Reformatiedag (of: Hervormingsdag) is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen t.a.v. de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel in Wittenberg gespijkerd zou hebben. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.
woensdag 1 november 2023
De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.
woensdag 22 november 2023
Buß- und Bettag (Duitsland)
De 'Buß- und Bettag' is in Duitsland een feestdag van de evangelische kerken. Sinds het einde van de 19e eeuw wordt deze dag gevierd op de woensdag voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (oftewel op de woensdag voor 23 november, 11 dagen voor de eerste zondag van de Advent).
zondag 26 november 2023
Totensonntag (Duitsland)
De 'Totensonntag' (of 'Ewigkeitssonntag') is in de protestantse kerken in Duitsland en Zwitserland een herdenkingsdag voor de overledenen. Jaarlijks op de laatste zondag van het liturgisch jaar, oftewel op de zondag vóór de eerste zondag van de advent.
zondag 3 december 2023
maandag 25 en dinsdag 26 december 2023