dinsdag 23 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Feestdagen Protestantse Kerk 2024
zaterdag 6 januari 2024
woensdag 13 maart 2024
De 'Biddag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere tweede woensdag van maart gehouden. Protestanten komen 's morgens en 's avonds bij elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna een speciale gebedsdienst houden.
donderdag 28 maart 2024
vrijdag 29 maart 2024
zaterdag 30 maart 2024
zondag 31 maart t/m maandag 1 april 2024
zondag 7 april 2024
donderdag 9 mei 2024
zondag 19 en maandag 20 mei 2024
zondag 26 mei 2024
donderdag 8 augustus 2024
zondag 27 oktober 2024
donderdag 31 oktober 2024
Reformatiedag (of: Hervormingsdag) is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen t.a.v. de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel in Wittenberg gespijkerd zou hebben. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.
woensdag 6 november 2024
De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.
woensdag 20 november 2024
Buß- und Bettag (Duitsland)
De 'Buß- und Bettag' is in Duitsland een feestdag van de evangelische kerken. Sinds het einde van de 19e eeuw wordt deze dag gevierd op de woensdag voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (oftewel op de woensdag voor 23 november, 11 dagen voor de eerste zondag van de Advent).
zondag 24 november 2024
Totensonntag (Duitsland)
De 'Totensonntag' (of 'Ewigkeitssonntag') is in de protestantse kerken in Duitsland en Zwitserland een herdenkingsdag voor de overledenen. Jaarlijks op de laatste zondag van het liturgisch jaar, oftewel op de zondag vóór de eerste zondag van de advent.
zondag 1 december 2024
woensdag 25 en donderdag 26 december 2024