maandag 15 april 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Zon
Datum:
Land / gebied: Internationaal
Soort: Ecologisch
Sun Day. De waarde van de zon in het algemeen en als duurzame energiebron in het bijzonder, staan ieder jaar op 3 mei in het middelpunt van de belangstelling, want dan is het 'Internationale Dag van de Zon' (ook: Werelddag van de Zon). De 'Dag van de Zon' is het minder bekende broertje van de Dag van de Aarde die elk jaar op 22 april over de hele wereld gevierd wordt.

De zon is het hemellichaam waar de aarde omheen draait en waaraan zij licht en warmte ontleent. De zon is van vitaal belang voor het leven op aarde. Zonder het licht en de warmte van de zon zou onze planeet ijskoud en levenloos zijn. De zon beïnvloedt de atmosfeer en het weer doordat zij de zeeën en de oceanen verwarmt. Bovendien is zonlicht essentieel voor het fotosynthetische proces waarop vrijwel het gehele leven op aarde draait en dat grotendeels verantwoordelijk is voor het behoud van het zuurstofgehalte in de atmosfeer.

De 'Dag van de Zon' (Sun Day) is een initiatief van Denis Hayes - de coördinator van de eerste 'Dag van de Aarde' (Earth Day) - en werd in 1978 officieel uitgeroepen door toenmalig president Jimmy Carter van de Verenigde Staten. Het doel was de ontwikkeling van zonne-energie te stimuleren. Sinds 1994 heeft de 'Dag van de Zon' een internationaal karakter en worden er lezingen en congressen georganiseerd om het belang van zonne-energie ter sprake te brengen.

De term "zonne-energie" verwijst naar het opwekken van energie direct vanuit zonnestraling. Dat gebeurt d.m.v. van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd), die het licht direct omzetten in elektriciteit: zonnestroom. Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers, oftewel zonnecollectoren. Zonne-energie is een duurzame manier van energie opwekken.

Ook: International Sun Day / World Sun Day.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten