zaterdag 13 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Chinezen

Chinese feesten en vieringen

De feestdagen markeerden oorspronkelijk in China de rustpauzen na de seizoenen voor ploegen, wieden en oogsten.

Het Chinese Nieuwjaar valt op een tijdstip dat de werkzaamheden op het land vanwege de winter stil liggen. Het Lantaarnfeest is het slot van de Nieuwjaarsvakantie. Het Gravenfeest ligt tussen het ploegen in de lente en het wieden in de zomer. Het Drakenbootfeest vindt plaats na de eerste oogst. Het Hellefeest ligt in het hartje van de zomer, wanneer het te heet is om op het land te werken. Het Midherfstfeest bij de late oogst van het jaar. Het Feest van de Winterzonnewende is op het hoogtepunt van de winter, en de laatste maand van het maanjaar staat in het teken van de voorbereiding van het Nieuwjaarsfeest.

Naast de seizoensgebonden feesten kennen de Chinezen ook feesten van puur spirituele of religieuze aard. Te denken valt aan verjaardagen of offerdagen van geesten en goden, of aan verjaardagen of verlichtingsdagen van Boeddha's en boeddhistische 'heiligen', bodhisattva's. Deze feesten komen voort uit de traditie van vrees en respect voor geesten en goden, maar geven ook uitdrukking aan de eerbied en dankbaarheid jegens de voorouders. De feesten zijn gebaseerd op de Chinese beschouwingen van de natuur (in alle bergen en wateren huizen geesten) en van de kosmos (de wereld bestaat niet alleen uit mensen en dieren, maar ook uit geesten en goden).

Feestdagen Chinezen

Datum:
10 februari 2024
29 januari 2025
17 februari 2026
Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen.

Chinees Nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. Het Chinese jaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. Dit kan niet voor 21 januari en niet na 20 februari gebeuren. Ook: het begin van het Lentefestival (Ch'un-chieh) of Xin Nian (Nieuwjaar).

Lees ook:
Het verhaal van het jaar in China
Het uitzitten van het oude jaar in China


Datum:
16 februari 2024
4 februari 2025
23 februari 2026
Op de 7e dag van het Lentefestival (meestal in februari). De overlevering luidt dat bij de schepping van hemel en aarde op de zevende dag de mens werd geboren. Op deze dag is iedereen jarig en dus een jaar ouder.

Men eet op Yan Yat zeer dun gesneden rauwe vis. In de volksmond wordt rauwe vis yu shen genoemd. Yu (joe) betekent vis en klinkt als 'extra'. Shen betekent niet alleen rauw, maar ook leven. Wie op die dag rauwe vis eet, leeft dus langer.


Datum:
18 februari 2024
6 februari 2025
25 februari 2026
Op de 9de dag van het Lentefestival (meestal in februari). Chinezen geloven dat de Jade Keizer de heerser is over alle goden in de hemel. In het taoïsme heet hij 'de Hemelse Verhevene van het Eerste Begin', in het confucianisme de 'Opperkeizer van de Uitgestrekte Hemelen' en in de volksgodsdienst de 'Hemelgod'.

De Jade Keizer krijgt op zijn verjaardag veel offergaven. Het ritueel begint bij dageraad en is pas om vier uur de volgende morgen voltooid. De hele familie is erbij aanwezig.


Datum:
24 februari 2024
12 februari 2025
3 maart 2026
Lantaarnfestival (Deng Jie)De volle maan op de 15e dag van het Lentefestival. Afsluiting van het Lentefestival, dat begon met Chinees Nieuwjaar. Men hangt lantaarns buiten. Dit is ook het Feest van het Opperste Principe, de Nacht van de Drie Principes of Klein Nieuwjaar. De viering van dit feest is begonnen tijdens de Han-dynastie (206 v. Chr. - 220 n. Chr.). Het is een dag waarop geofferd wordt aan de voorouders. Dit feest wordt gevierd door vrijwel geheel Oost-Azië, en is een vrije dag in Korea (Tae Borum).


Datum:
28 maart 2024
24 juli 2024
18 maart 2025
Verjaardag Kwan YinKwan Yin is de meest algemeen vereerde en meest populaire boeddhistische bodhisattva in China. Ze is vaak gekleed in een wit gewaad en wordt ook wel 'de bodhisattva die alles op de wereld ziet' of 'Godin van de Genade' genoemd. Men gelooft dat zij zich overal vertoont onder het volk, in verschillende gedaanten. Op haar verjaardag lossen mensen hun gelofte in, doen boete of bidden om voorspoed.

'Verjaardag Kwan Yin' wordt gevierd op de 19e dag van de tweede Chinese maanmaand, maar wordt ook wel gevierd op de 19e dag van de zesde maand.

Lees ook:
Kwan Yin, de Godin van de Genade


Datum:
4 april 2024
4 april 2025
5 april 2026
Qing Ming Jie (Gravenfeest)Qingmingfestival. 106e dag na de winterzonnewende, begin van de vijfde jie - soms 4, meestal 5 april. Qing Ming (Ching Ming) is een feest ter ere van de voorouders. Gezinnen gaan naar de graven van hun voorouders, maken de zerken schoon en plaatsen er bloemen en (symbolisch) voedsel op.

De idee hierachter is dat de wereld van de overledenen veel lijkt op onze wereld en dat de voorouders daarom aardse zaken als bloemen en voedsel op prijs stellen.

Lees ook:
Klaar en Helderfeest


Datum:
10 juni 2024
31 mei 2025
19 juni 2026
Dubbelvijfdag of Dichterfeest. Het Drakenbootfestival (Duanwu Jie) wordt gevierd op de 5e dag van de 5e maand. Een van de belangrijkste feestdagen in de Chinese kalender. Men herdenkt een Chinees staatsman en dichter uit de derde eeuw, Chu Yuan, die het vertrouwen in en van de keizer verloor.

Drakenbootfestival (Duanwu Jie)Toen hij zich in de Mi Iou-rivier verdronk, ging de bevolking met boten naar hem op zoek. Zij gooiden rijst in de rivier om de vissen te voeren en af te leiden van het lichaam van de dichter. Men herdenkt deze gebeurtenis met bootraces in het hele land. Men eet in blad gewikkelde gestoomde rijst, dzung-dze (of tzung-zu) genaamd.

Het festival is één van de gelegenheden waarop schulden vereffend kunnen worden.

Lees ook:
Dubbel Vijf (Duanwu)


Datum:
10 augustus 2024
29 augustus 2025
19 augustus 2026
Het Qixi Feest / Qixi Festival (Chinees: 七夕節) valt jaarlijks op de zevende dag van de zevende Chinese maanmaand (meestal in augustus). Ook bekend als 'Chinese Valentijnsdag', 'Zevende Zuster Dag', 'Dubbel Zeven' of 'Eksterfeest'.

Lees ook:
De koeherder en de weefster


Datum:
18 augustus 2024
6 september 2025
27 augustus 2026
Het 'Festival van de Hongerige Geesten' valt jaarlijks op de 15e dag van de 7e maand van de Chinese kalender (augustus / september). Gedurende de zevende maan staat Yuen Lan (Chung Yuan), de beheerder van de wereld der overledenen, toe dat de geesten van voorouders de aarde bezoeken. Op de vijftiende dag mogen ook de ongelukkige geesten rondzwerven. Dat zijn de geesten die wees zijn, die ver van huis zijn overleden, verdronken zijn, of die geen nageslacht hebben zodat er niemand is die ze als voorouder vereert.

Ter gelegenheid hiervan wordt in de huizen wierook gebrand, wordt er gebeden en worden bundels papieren namaakgeld verbrand. Voor de zwervende geesten worden vuren langs de weg aangestoken. Daar kunnen ze zich aan warmen. Ook wordt er op straat voedsel en fruit aan hen geofferd en worden opera's opgevoerd. Zo hebben de geesten een vrolijke avond, voordat ze weer voor een heel jaar verdwijnen.

Lees ook:
Het Waterlampionnenfeest op de rivier de Fuchun
Het meisje in de groene japon
Hoe Song Dingbo een schim ving
Het papier van Cai Mo


Datum:
17 september 2024
6 oktober 2025
25 september 2026
Chinees Maanfeest. De vijftiende dag van de achtste maand van de Chinese kalender is het Midherfstfestival, de meest vrolijke Chinese feestdag. Het Midherfstfestival is een feest ter ere van de maan, maar in de Chinese volksgodsdienst is dit tevens de verjaardag van de God van de Aarde.

Lees ook:
De vierde wake van de maan
Hoe de maan en de sterren ontstonden
Midherfstfeest


Datum:
29 september 2024
18 oktober 2025
7 oktober 2026
Op de 27e dag van de 8e Chinese maanmaand. De Taiwan-Chinezen vieren de geboortedag van Confucius op 28 september (Dag van de Leraar) met een officiële vrije dag.

Lees ook:
Confucius en de loop van het water...


Datum:
11 oktober 2024
29 oktober 2025
18 oktober 2026
Chinees volksfeest in oktober op de 9e dag van de 9e maand van de Chinese maankalender. Het 'Feest van het Beklimmen van de Hoogten'. In China worden de graven meestal op heuvels en andere hoogten gemaakt. Het bezoek aan de hoogten betekent in dit geval een bezoek aan de graven van voorouders en familie.

Lees ook:
De hoge plaats van Dubbel Negen


Datum:
21 december 2024
21 december 2025
22 december 2026
Begin van de 22e jie - soms 21, meestal 22 december. Het laatste grote feest voor Chinees Nieuwjaar, ook wel 'De dag waarop de lente wordt aangekondigd' genoemd. De hele familie komt voor dit feest bijeen. Men eet lekkere hapjes en vereert de voorouders.


Datum:
17 december 2024
5 januari 2026
25 december 2026
Verjaardag Boeddha AmitabhaVerjaardag O-me-t'o-fo. Verjaardag van de zeer populaire boeddha Amitabha op de 17e dag van de 11e Chinese maanmaand. Amitabha (of Amida) is de hoofd-Boeddha (de boeddha van het oneindige licht) van het amida-boeddhisme dat ontstond in China, Vietnam, Korea en Japan. Dit is een van de grootste stromingen in het boeddhisme.

Amitabha staat aan het hoofd van het Reine Land of het Westerse Paradijs voorbij de bergen van West-China. Zijn navolgers bidden dat hij hun in zijn reddingsschip over 'de zee van verdriet' naar het paradijs mag leiden.

Amitabha is een boeddha die erg begaan is met de mens. Wie hem bij problemen aanroept, zal geholpen worden. Op zijn verjaardag doen mensen boete en tonen berouw voor hun zonden.


Datum:
4 februari 2024
3 februari 2025
4 februari 2026
Begin van de eerste jie van het nieuwe zonnejaar, meestal 4, soms 3 februari. Voor landbouwers het begin van de lente en van het nieuwe zonnejaar.