zondag 1 augustus 2021

Wereld Feesten Almanak


Vanwege de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus kunnen feestdagen, herdenkingen en evenementen een aangepaste invulling krijgen, verplaatst worden of in het geheel niet doorgaan. Raadpleeg de officiële kanalen van overheden en organisaties voor de laatste updates.Dag van het Handvest van de Verenigde Naties
Datum:
jaarlijks op 26 juni

Dag van het Handvest van de Verenigde Naties

Datum: zaterdag 26 juni 2021
Land / gebied: Verenigde Naties
Het "Handvest van de Verenigde Naties" is het oprichtingsverdrag van de Verenigde Naties. Het document werd op 26 juni 1945 in San Francisco ondertekend door de oorspronkelijke lidstaten van de VN (waaronder Nederland en België).

Het handvest werd van kracht op 24 oktober 1945, toen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (China, de Sovjet-Unie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en een meerderheid van de overige 46 lidstaten het verdrag hadden geratificeerd. In het handvest worden o.a. de bevoegdheden van de Veiligheidsraad, het bestaan van het Internationaal Gerechtshof en de mogelijkheid tot militair ingrijpen geregeld.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten