woensdag 29 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van het Handvest van de Verenigde Naties
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
Het "Handvest van de Verenigde Naties" is het oprichtingsverdrag van de Verenigde Naties. Het document werd op 26 juni 1945 in San Francisco ondertekend door de oorspronkelijke lidstaten van de VN (waaronder Nederland en België).

Het handvest werd van kracht op 24 oktober 1945, toen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (China, de Sovjet-Unie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en een meerderheid van de overige 46 lidstaten het verdrag hadden geratificeerd. In het handvest worden o.a. de bevoegdheden van de Veiligheidsraad, het bestaan van het Internationaal Gerechtshof en de mogelijkheid tot militair ingrijpen geregeld.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten