maandag 27 september 2021

Wereld Feesten Almanak


Vanwege de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus kunnen feestdagen, herdenkingen en evenementen een aangepaste invulling krijgen, verplaatst worden of in het geheel niet doorgaan. Raadpleeg de officiële kanalen van overheden en organisaties voor de laatste updates.Internationale Dag voor de Beperking van Natuurrampen
Datum:
13 oktober 2021
12 oktober 2022

Internationale Dag voor de Beperking van Natuurrampen

Datum: woensdag 13 oktober 2021
Land / gebied: UNESCO
Iedere tweede woensdag van oktober. Aandacht voor het voorkomen van natuurrampen die het gevolg zijn van menselijk handelen of van rampen die veroorzaakt worden door o.a. industrieën en de onveilige opwekking van kernenergie, en door giftige afvalstoffen.

Natuurrampen gaan gepaard met een verlies aan mensenlevens, verstoringen van economische activiteiten en produktiviteit in steden, met name voor de zeer kwetsbare groepen zonder eigen inkomen, en met schade aan het milieu, zoals het verlies van vruchtbaar bouwland en verontreiniging van watervoorraden, en kunnen leiden tot aanzienlijke volksverhuizingen. Geschat wordt dat natuurrampen de afgelopen twintig jaar aan circa 3 miljoen mensen het leven hebben gekost en 800 miljoen mensen hebben getroffen.

Zie ook

Actueel

Komende feesten