zaterdag 25 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Kol Nidrei (Alle Geloften)
Datum:
Land / gebied: Wereld (Joden)
Religie: Jodendom
Jodendom 9 Tisjri. Kol Nidrei betekent 'alle geloften'. Dit zijn de beginwoorden van het aanvangsgebed dat op de vooravond van Jom Kipoer driemaal wordt gereciteerd.

Voorbereiding op Jom Kipoer (Grote Verzoendag). Kol Nidrei (ook wel Kol Nidree en Kaal Nidree genoemd) is het joodse gebed dat negen dagen na het Joods nieuwjaar, op de tiende van de joodse maand 'Tisjri' en wel op de avond van Jom Kipoer driemaal wordt opgezegd. In dit gebed verklaart men dat alle onbezonnen beloften die men het komende jaar tot de nieuwe Jom Kipoer tegen zichzelf zal afleggen geen waarde zullen hebben.

Het gebed is nog voor de verwoesting van de Tempel ontstaan. Voordat de Hogepriester het Heilige der Heiligen binnenging (één keer per jaar, op Jom Kipoer) zong hij een lied over zijn zonden, over de zonden van de overige priesters en over de zonden van heel Israël. Nadat hij in het Heilige der Heiligen voor de zonden van het gehele volk had geofferd stuurde men een geit, de zogeheten zondebok, de woestijn in om daar te sterven. Deze geit stond symbool voor alle zonden van het volk.

De melodie van Kol Nidrei is in de 18e eeuw opgeschreven. Max Bruch heeft hiervoor in 1880 een muziekstuk met gelijknamige naam voor violoncello en symfonieorkest gecomponeerd. Maar niet alleen hij, ook Arnold Schönberg heeft in zijn opus 39 gebruik gemaakt van deze melodieën. De Spaanse, Italiaanse en Oosterse Joden gebruiken trouwens een andere melodie bij het opzeggen van Kol Nidrei.

Een feestdag in Israël.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten