donderdag 25 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Processie van Echternach
Datum:
Land / gebied: Luxemburg (Echternach)
Soort: Folkloristisch (Processie)
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
LuxemburgChristendom Jaarlijks op Pinksterdinsdag (in 2024 op dinsdag 21 mei) vindt in het Luxemburgse stadje Echternach een spring-processie naar het graf van Sint-Willibrord plaats. Groepjes pelgrims, ieder met zijn eigen muziekkorps, verzamelen zich bij de lindeboom van de heilige.

Processie van Echternach
Sinds de Middeleeuwen vindt deze processie van Echternach al plaats. De deelnemers zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Dit is in 1947 zo ingesteld omdat het toenmalige ritme (drie stappen naar voren en twee terug) voor chaos zorgde.

De deelnemers begeven zich op de maat van de muziek naar de basiliek. De twee uur durende tocht voert eerst langs de linkeroever van de rivier de Sauer en daarna langs de rechteroever. Het oversteken van het riviertje wordt gezien als symbool van de overgang van het heidendom naar het christendom dat Willibrord indertijd in deze streek bracht.

De heilige Willibrord gold als een genezer van de Saint-Guy-kwaal: epilepsie.

Willibrord (Northumbria, omstreeks 658 - Echternach, 7 november 739) was een (rooms-katholieke) aartsbisschop en missionaris van Britse afkomst die ook bekend staat als de 'apostel der Friezen'.

Willibrord is opgenomen in de canon van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft Willibrord als één van de vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school mag ontbreken.

Processie van Echternach
Een feestdag in Luxemburg.

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten