woensdag 29 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Tandenfee
Datum:
Land / gebied: Wereld
Jaarlijks op 22 augustus is het 'Tooth Fairy Day' (Dag van de Tandenfee). Deze dag herinnert aan een oud ritueel: als een kind een melktand verliest en deze onder het kussen of in een glas op het nachtkastje legt, vervangt de tandenfee deze 's nachts met een verrassing.

De 'Dag van de Tandenfee' wordt sinds de jaren '80 van de vorige eeuw gevierd. Vooral in Amerika wordt er aandacht aan besteed.

De tandenfee is een figuur uit de Britse en Amerikaanse folklore. Volgens de verhalen is ze een fee die wanneer kinderen een tand verliezen en deze onder hun kussen leggen, de tand 's nachts omruilt voor een muntje. Het verhaal wordt vooral door ouders verteld aan kinderen die in de fase zijn dat hun melkgebit wisselt.

De exacte oorsprong van het verhaal over de tandenfee is niet bekend, maar is mogelijk terug te voeren naar enkele rituelen die in vroegere tijden werden uitgevoerd rondom het wisselen van melktanden. Zo werden in Europa melktanden begraven.

Enkele van de oudste verhalen over de tandenfee zoals men die nu kent dateren uit het Amerika van rond 1900. Het verhaal kreeg echter alom bekendheid toen de media zich ermee gingen bezighouden. In 1927 verscheen een toneelstuk voor kinderen gebaseerd op de tandenfee, geschreven door Esther Watkins Arnold (The Tooth Fairy: Three-act playlet for children). Nadien is het verhaal van de tandenfee in veel media gebruikt, met name in kinderseries en -films.

Figuren die een soortgelijke rol hebben als de tandenfee komen wereldwijd voor in folklore. Zo spreekt men in Italië en Frankrijk vaak van een muis die tanden zou verzamelen.

Zie ook

Actueel

Komende feesten