Wereld Feesten Almanak


Wereld Downsyndroomdag
Datum:
jaarlijks op 21 maart


Wereld Downsyndroomdag

Datum: donderdag 21 maart 2019
Land / gebied: Verenigde Naties
Sinds 2006 wordt er op 21 maart wereldwijd 'Wereld Downsyndroomdag' ('World Down Syndrome Day') gevierd. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan mensen met deze afwijking, maar ook aan de mensen die aan hen zorg verlenen.

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende uitwendige kenmerken en soms met bepaalde medische problemen. Het wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud). Vandaar ook de datum van 21-3 voor 'Wereld Downsyndroomdag'.

Het syndroom komt voor op ongeveer 4,6 van de 10.000 geboortes en in alle bevolkingsgroepen.

Wereld Downsyndroomdag
Sinds 2012 is 'Wereld Downsyndroomdag' een door de Verenigde Naties officieel erkende dag.

In Nederland zijn er activiteiten van de Stichting Downsyndroom.

Zie voor internationale activiteiten: Down Syndrome International (DSI).

Zie ook

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Actueel