Wereld Feesten Almanak


Wereld Habitat Dag
Datum:
2 oktober 2017
1 oktober 2018
Wereld Habitat Dag

Datum: maandag 2 oktober 2017
Land / gebied: Verenigde Naties
Elke eerste maandag van oktober. De Verenigde Naties heeft de eerste maandag van oktober verkozen tot Wereld Habitat Dag.

Het is een dag om stil te staan bij de toestand waarin onze dorpen en steden zich bevinden en het basisrecht van iedereen op een gepaste huisvesting. Deze dag is ook bedoeld om de wereldgemeenschap te herinneren aan haar collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van de menselijke habitat.

Sinds 1985 wordt er op Habitatdag aandacht gevraagd voor het wereldwijde huisvestingsprobleem. En dat is nog steeds hard nodig: Bijna twee miljard mensen hebben geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Miljoenen kinderen groeien op in ongezonde, onveilige leefruimten en lopen grote gezondheidsrisico’s. En het probleem wordt elke dag groter.

Actueel