zaterdag 13 juli 2024

Volksverhalen Almanak


Brabançonne (Belgisch volkslied)


Nederlandse tekst
Het eerste couplet is de officiële versie:
O dierbaar België
O heilig land der vaad'ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons hart en het bloed van onze adren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
O Vaderland, o edel land der Belgen,
Zo machtig steeds door moed en werkzaamheid,
De wereld ziet verwonderd uwe telgen,
Aan 't hoofd van kunst, van handel, nijverheid.
De vrijheidszon giet licht op uwe wegen,
En onbevreesd staart gij de toekomst aan.
Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Zijn hand geleidt u op de gloriebaan.
Juicht Belgen, juicht in brede vol' akkoorden
Van Haspengouw tot aan het Vlaamse strand,
Van Noord tot Zuid, langs Maas- en Scheldeboorden,
Juicht, Belgen juicht, door gans het Vaderland.
Een man'lijk volk moet man'lijk kunnen zingen,
Terwijl het hart naar eed'le fierheid streeft.
Nooit zal men ons van onze haard verdringen
Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.
Nooit zal men ons van onse haard verdringen
Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.
Zolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming leeft.
Franse tekst
O Belgique, ô mère chérie,
A toi nos coeurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie!
Nous le jurons tous, tu vivras!
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle:
Pour le Roi, la Loi, la Liberté!
Pour le Roi, la Loi, la Liberté!
Après des siècles, des siècles d'esclavage,
Le belge sortant du tombeau
A reconquis par son courage
Son nom ses droits et son drapeau.
Et ta main souveraine et fière,
Peuple désormais indompté,
Grava sur ta vieille banière:
Le Roi, la Loi, la Liberté
Marche de ton pas énergique,
Marche de progrès en progrès!
Dieu qui protège la Belgique
Souris à tes males succès.
Travaillons! Notre labeur donne
A nos champs la fécondité
Et la splendeur des arts couronne
Le Roi, la Loi, la Liberté
Ô Belgique! Ô Mère chérie!
A toi nos coeurs, à toi nos bras.
A toi notre sang, ô Patrie
Nous le jurons tous, tu vivras.
Tu vivras toujours fière et belle,
Plus grande en ta forte unité
Gardant, pour devise éternelle
Le Roi, la Loi, la Liberté.
Franse tekst in 1860
De derde strofe luidt:
Ouvrouns nos rangs a d'anciens freres
De nous trop longtemps desunis
Belges, Bataves, plus de guerres
Les peuples libres sont amis
A jamais resserons ensemble
Les liens de fraternité
Et qu'un meme cri nous rassemble
Le Roi, la Loi, La Liberté.
*   *   *
Samenvatting
Het Belgisch volkslied in het Nederlands en het Frans.
Toelichting
Het in 1830 gemaakte volklied (in het Nederlands en het Frans) ter viering van de Belgische onafhankelijkheid van Nederland. Het staat vast dat de eerste Brabançonne eind 1830 werd opgesteld door Louis-Alexandre Dechet, beter bekend als Jenneval. Deze was acteur bij de Muntschouwburg waar overigens op 25 augustus 1830 de revolutie begon die leidde tot de onafhankelijkheid van België. Jenneval nam dienst in het leger van de revolutionairen en werd op 18 oktober 1830 in gevechten bij Lier gedood. Naargelang de gebeurtenissen paste hij zijn tekst aan en maakte zo drie versies van het Belgisch volkslied. In 1860 werd het lied nogmaals aangepast. Dat gebeurde door Eerste Minister Charles Rogier die Jennevals heftige uitvallen tegen Willem van Nassau, de Prins van Oranje, ingrijpend afzwakte.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Feest / viering
Populair
Verder lezen