dinsdag 18 juni 2024

Volksverhalen Almanak


De reuzen Hanneken en Bamberg


"In die dagen waren er reuzen op aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name."Er waren eens, heel lang geleden, twee reuzen: Hanneken en Bamberg. Op een dag begonnen zij te graven. Ieder aan een kant. De waterwegen rondom Dordrecht waren namelijk niet al te best, met veel ondiepe en moeilijke doorgangen. Hanneken hield echter niet zo van praten. Hij zei tegen Bamberg, dat hij zijn mond maar moest houden. Daarom begon de ene gigant bij Dordt te graven en de ander bij het Hollands Diep. Na zeven jaar ontdekten ze dat ze niet recht tegenover elkaar uit kwamen. Bamberg, die altijd gezwegen had ter wille van Hanneken, zei: "Zeg, zie je dat we scheef gaan?" Hanneken antwoordde daarop: "Hou op, je praat me de blaren op m'n hoofd!" Hij pakte daarop zijn spade en sloeg Bamberg in een razende driftbui dood. Nors gravend maakte de reus het werk af en verbond de twee stukken kanaal. En zo komt het, dat er vroeger een kronkel in de Kil zat.
*   *   *
Samenvatting
Een streeklegende over de Dordtse Kil.
Toelichting
Geplaatst met toestemming van uitgeverij Profiel en auteur/samensteller Ruben A. Koman
Een andere streeklegende over twee ruziende reuzen is: De reuzen Ellert en Brammert.
Over het Groot Dordts volksverhalenboek
Voor het eerst zijn de volksverhalen uit Dordrecht gebundeld en overzichtelijk in kaart gebracht. Het zijn verhalen met een grote cultuurhistorische waarde en ze worden ook wel volksoverleveringen genoemd. De verhalen vertellen veel over de cultuur, ontwikkeling en geschiedenis van Dordrecht en haar inwoners. De auteur Ruben A. Koman ging op zoek naar de meest voorkomende sagen, legenden, sprookjes en vormen van volks- en bijgeloof in het Dordtse verleden èn heden. Denk bijvoorbeeld aan schimp- en bijnamen, schapenkoppensagen, ontstaanssagen, duivels, reuzen, monsters, weerwolven, zeemeerminnen, heiligenlegenden, missers van het Koninklijk Huis, toverij, hekserij, vloeken, waarzeggerij, volksgeneeskunde, geesten, dwaallichten, spookhuizen, ufo's, kometen, onderaardse gangen, hoeren, gigolo's en schatten.
Bestel het "Groot Dordts volksverhalenboek" via Uitgeverij Profiel. Het boek is te bestellen voor 23,50 euro.
Trefwoorden
Basisinformatie
Populair
Verder lezen