maandag 15 april 2024

Volksverhalen Almanak


De toren van Surhuizum


De toren van Surhuizum is een bijzonder geval. Niet alleen omdat de toren gemetseld is, maar ook omdat de toren net niet tegen de kerk aan staat. Hij is per ongeluk los geraakt en dat komt zo.
De toren van Surhuizum
Er was eens een reus die als lappenkoopman door Groningen en Friesland reisde. Zijn handel droeg hij in een groot pak op zijn rug. Het waren natuurlijk geen kleine lappen die hij te koop had. Nee, hij handelde in grote lappen zeildoek. De reus had voornamelijk klanten onder de schippers, die konden met twee 'lapjes' van de reus het hele schip optuigen.
Het pak wat de reus op zijn rug meedroeg, was ongeveer zo groot als een boerenschuur. Het was behoorlijk zwaar, en toen de reus een hele dag in Groningen had rondgelopen, stevende hij 's avonds weer op huis af. Bij Surhuizum hield hij even rust en leunde wat tegen de Surhuizumer toren aan. Het pak haalde hij even van zijn rug, en plaatste dat even op zijn stok, die het formaat had van een flinke boom. Ook dit liet hij even tegen de toren steunen. Zo kon hij mooi even uitrusten.
Nadat hij weer enigszins op krachten gekomen was, wilde de reus zijn reis naar huis vervolgen. Hij sloeg zijn handen achter zich om het pak heen en zette het weer op zijn rug. "Bommmm!" hoorde hij boven zich. Wat was het geval. De reus had samen met het pak ook de toren opgetild. Onmiddellijk zette hij de toren weer op de grond, maar vanwege zijn grote handen ging dat niet al te secuur. De toren kwam een klein stukje los van de kerk, zonder dat de reus er erg in had. De tussenruimte is later wel opgevuld, maar nog altijd is duidelijk te zien dat de toren niet precies tegen de kerk aan staat. Surhuizum ligt aan de Fries-Groninger grens, tussen Buitenpost en Surhuisterveen.
*   *   *
Samenvatting
Een Friese sage over hoe er ruimte tussen kerk en toren is ontstaan. Er is tussen de toren en de kerk van Surhuizum een kleine ruimte. Deze ruimte is ontstaan toen een reus, nadat hij tegen de toren had uitgerust, zijn handelswaar weer oppakte en daarbij ook de toren optilde. Hij zette hem snel weer terug, maar net niet tegen het kerkgebouw aan.
Toelichting
Surhuizum (Fries: Surhuzum) is een dorp in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland. Het dorp telt ingeveer 1350 inwoners. De hervormde kerk heeft een bijzondere 13e eeuwse romaanse toren met gemetselde spits.
Trefwoorden
Basisinformatie
Bron
http://www.beleeffriesland.nl/
Populair
Verder lezen