woensdag 22 maart 2023

Volksverhalen Almanak


Het boertje in de hemel - Een volksvertelling van Grimm gebaseerd op het Nieuwe Testament

Eens op een keer was er een arm, heel vroom boertje gestorven, en hij kwam toen voor de poort van de hemel. En tegelijkertijd is er een heel erg rijke heer geweest en die wou óók de hemel in. Daar kwam Sint Pieter met de sleutel, en hij doet open en laat de heer binnen, maar het boertje had hij, naar 't scheen, niet gezien, en meteen ging de poort weer dicht.

Nu kon 't boertje van buiten horen, hoe de meneer met alle mogelijke vreugde in de hemel werd opgenomen en hoe ze daarbinnen muziek maakten en zongen. Tenslotte werd het weer stil, en daar kwam Sint Pieter weer, en hij maakte de poort van de hemel open, en liet 't boertje nu ook binnen. Nu meende het boertje dat er nu ook muziek en zang zou zijn, nu hij daar kwam, maar alles was en bleef stil; ze namen hem wel met alle mogelijke liefde op, en de engelen kwamen hem tegemoet, maar zingen deed er niemand.

Nu vroeg het boertje aan Sint Pieter, waarom ze bij hem niet zongen, zoals bij die rijke heer; het ging dan toch, vond hij, in de hemel ook niet eerlijk toe, net als op aarde. Toen zei de heilige Petrus: "Nee vrind, je bent ons net zo lief als al de anderen, en je zult van alle hemelse vreugden genieten net als die rijke meneer, maar kijk es, arme boertjes zoals jij die komen er hier in de hemel elke dag; maar zo'n rijke meneer, die komt er hierboven maar eens in de honderd jaar!'


*   *   *

Het boertje in de hemel Samenvatting
Een volksvertelling van Grimm gebaseerd op het Nieuwe Testament. Een rijke heer en een arm boertje komen tegelijkertijd bij de hemelpoort. De rijke heer wordt met muziek en gezang ontvangen, maar het arme boertje valt die eer niet te beurt. Als hij Petrus vraagt waarom, antwoordt deze dat een rijke niet zo vaak in de hemel komt. Lees het verhaal

Toelichting
Dit sprookje is een illustratie van Mattheus 19:24, Markus 10:25, Lukas 18:25. "Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat."

Trefwoorden

Thema

Verhaalsoort

Origineel

Engelse vertaling

Bron
"De sprookjes van Grimm; volledige uitgave" vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984.

Herkomst: Zwitserland
Verteltijd: ca. 2 minuten
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Religie: Christelijke verhaal

Populair

Verder lezen