woensdag 19 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Een hyena, luipaard, wolf en vos


Er waren eens een hyena, een luipaard, een wolf en een vos die zich bij elkaar hadden aangesloten. Het luipaard zei: 'We hebben honger. Wie zorgt voor ons avondeten?' - 'Laten we erom loten,' was de raad van de vos. Dat deed het luipaard en het lot viel op de vos. Die sprak: 'Goed, maar ik breng slechts een kip mee, en die is niet genoeg voor jullie allemaal.'
Toen vond het luipaard: 'De wolf moet een geit voor ons meebrengen; die is groot genoeg.' Maar de wolf zei: 'Degene op wie het lot is gevallen, moet voor het eten zorgen.' De vos herhaalde: 'Ik ga wel, maar een kip is niet genoeg voor jullie.' Toen beval het luipaard: 'Ga, wolf!' - 'Nee, ik ga niet,' sprak de wolf tegen.
Daarop deelde het luipaard hem zo'n klap uit, dat hij in tweeën spleet. Het luipaard zoog het bloed op, de hyena en de vos vraten het vlees op. De dag daarna, tegen de avond, vroegen ze weer: 'Wie zorgt vandaag voor ons avondeten?' Het luipaard vond: 'De hyena.' Die was het daar onmiddellijk rnee eens en ging op weg. Toen ze alleen waren, sprak de vos tot het luipaard: 'Je bent niet als je vader, je vader was beter.' Het luipaard vroeg: 'Wat deed mijn vader dan anders?' De vos vertelde: 'Jouw vader sprong met één sprong van berg tot berg.'
Daarop sprak het luipaard: 'Meet nog eens twee passen bij de afstand van mijn vader!' De vos meette de alstand uit, zoals hem dat was gezegd. Daarna klom het luipaard de berg op. Hij sprong naar de andere bergtop, maar kwam daar gespleten aan. De vos ging er heen en vrat hem op. Onderweg kwam hij de hyena tegen en hij vertelde hem trots: 'Ik heb het luipaard gedood en hem opgegeten.' De hyena was blij om.
De volgende dag liep de vos in een wijngaard en vond daar een val met de staart van een schaap. Hij ging terug naar de hyena en vertelde hem: 'Ik heb een vette staart van een schaap voor je gevonden.' - 'Zeg me waar!', vroeg hem de hyena. Hij wees hem de staart en de hyena stak zijn snuit ernaar uit. Daar werden zijn voorpoten gevangen in een val en de hyena kreunde: 'Au!'
De vos sprak: 'Zeg geen au, zolang de eigenaar van de val er nog niet is!' Die liet echter niet lang op zich wachten. Hij kwam en schoot de hyena dood. Toen die was gestorven, bleef de vos alleen over in het gebergte en daar heerst hij vandaag de dag nog.
*   *   *
Samenvatting
Een dierensprookje uit Palestina.
Toelichting
Afkomstig uit: Bauer, Leonhard - Das Palästinische Arabisch, Leipzig, 1913, blz. 197-199.
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen