woensdag 29 mei 2024

Volksverhalen Almanak


Het eigenzinnige kind


Er was eens een kind dat nooit naar rede wou luisteren, en het deed niet wat zijn moeder zei. Daarom had onze Lieve Heer geen plezier aan hem en hij liet het kind ziek worden. Geen dokter kon er iets aan doen en kort daarop lag het op 't doodsbed. Het werd begraven en toen er aarde over hem was geworpen, kwam opeens het armpje te voorschijn en stak omhoog, en toen zij het er weer inlegden en er verse aarde overheen wierpen, hielp dat niets; en altijd kwam dat armpje weer naar boven steken. Tenslotte moest de moeder zelf naar het graf gaan en met een tak op het armpje slaan; en toen ze dat gedaan had, trok het armpje naar binnen en nu had het kind pas rust in het graf.
*   *   *
Samenvatting
Een volkssprookje uit Duitsland.
Toelichting
Uit Hessen. Gebaseerd op het volksgeloof dat bij dieven en moordenaars van hun eigen vader, de hand boven het graf uitgroeit. De heilige aarde duldt in haar schoot geen dingen van zo grote goddeloosheid. Nog zegt men in Brabant van het kind dat zijn eigen moeder slaat: 'Pas op, anders groeit je handje boven het graf'.
Bij Jena stond een toren waarvan werd gezegd dat het de pink was van een reus die zijn moeder had vermoord (Grimm).
Trefwoorden
Basisinformatie
Thema
Populair
Verder lezen