zondag 23 juni 2024

Volksverhalen Almanak


Schraalhans keukenmeesterBeste jongens en meisjes! Jullie hebben natuurlijk allemaal heerlijk gegeten vanavond, maar hebben jullie er wel eens over nagedacht hoeveel werk er verzet moet worden voordat al die overheerlijke spijzen en toetjes in evenzovele dampende schotels op jullie tafeltjes staan?
Sommige mensen koken weer heel uiteenlopend en jullie hebben natuurlijk allemaal wel eens gehoord dat in diverse landen en volken de zeden en gewoonten heel verschillend zijn. Het Vlaams is bijvoorbeeld meer zoals het wordt uitgesproken. In het ene land eten ze het loof en gooien ze de knol weg, maar in het andere land, daar eten ze juist alleen de knol en laten ze het groen liggen. Er zijn natuurlijk ook landen waar ze alles opeten: de knol en het groen, allebei dus, al dan niet smakelijk toebereid. Van een rammenas bijvoorbeeld kun je plakjes op je brood doen. Soms lijkt een rammenas op iets heel anders.
In die landen waar ze dus alles opeten, daar eten ze dus ook de maag, de darmen, de Geheime Delen, de oren, de kop en ook het gehemelte. Maar ze eten natuurlijk niet ècht alles, want er zijn ook dingen die je niet kunt eten. Die noemen we vergiftig, of ze zijn vaak vies, zoals haarballen, oude kammen, haarzakjes of uitgekakte drollen van vleeseters en van alleseters. Soms lijkt een drol op iets heel anders. Dan is het een rammenas of nog iets heel anders. Daarom ben ik ook een alleseter.
Drollen van planteneters daarentegen zijn niet vies, maar ze hebben geen nut, want een drol, daar is al het waardevolle allang uitgehaald door de wonderbaarlijke economie van het menselijk lichaam, dat 129 keer zo economisch werkt als de zuinigst rijdende automobiel. Want de mensen gooien veel te gauw alles weg, door de welvaart!
Laatst hoorde ik bijvoorbeeld bij mensen, daar was een oude haarkam uit een verzorgingshuis middenin een schaal met bitterkoekjespudding gevallen. Toen was die pudding niet kosjer meer en ze wilden hem niet meer eten. Ik zei nog tegen die mensen: "Je kan toch tot vlak om die kam heen eten?" Maar ze zeiden: "Het is het idee, het oog wil ook wat." Terwijl je niks kon zien! Want die kam was helemaal naar onderen in de diepte naar beneden gezakt. Ze hadden die pudding dus nog net zo goed gewoon aan de buren kunnen geven, waar of niet? Ik zeg maar: "Tast toe! Smakelijk eten!"
*   *   *
Samenvatting
Een wijze les van Gerard Reve over bijzondere eetgewoontes. Ieder land en volk heeft zijn eigen zeden en gewoonten en dat geldt ook voor eten. De een ziet iets voedzaams in datgene waar juist een ander niets van moet hebben. Neem bijvoorbeeld vla waar een kam in is gevallen. Zou jij die weggooien of er gewoon omheen eten? Gerard Reve weet het wel...
Toelichting
Mp3 bestand van "Schraalhans keukenmeester" via een website van Paul Lindeboom.
Op de achterkant van de LP vermeldt Gerard Reve: 'Lieve jongens en meisjes! Jullie weten natuurlijk allemaal, dat ik dus heel prachtige en mooie verhalen en gedichten en boeken voor grote mensen geschreven heb, die heel fijn zijn om te lezen. Die boeken zijn dus hardstikke fijn, zoals dat mooie boek "De Avonden" en "Tien Vrolijke Verhalen," en "Werther Nieland." En in mijn warm-menselijke, fel-realistische boeken "Op Weg Naar Het Einde" en "Nader Tot U" kun je dus lezen, wat allerlei papa’s met andere papa’s doen. Dat is dus heel fijn, en daarom wilde ik evengoed iets leuks voor jullie schrijven en voorlezen, en dat staat nu op deze plaat. Bijvoorbeeld hoe iemand een haarkam in een schaal met pudding laat vallen! Of een echte drol in een steelpan, hoe die alsmaar overkookt. Of een drol die uit een geweer weggeschoten wordt! En hoe iemand een echte drol van stront in zijn schoen krijgt, niet van onderen dus, maar echt er in, want dat kan. Dat is nu weer eens iets heel anders! Ik hoop, dat jullie met volle teugen genieten. Dag lieve deugnieten van me! Jullie stoeigrage Oom Gerard houdt veel van jullie! Daag! GerardKvanhetReve.'
Op de EP staan:
SIDE 2
1. Het geheim van de smid (3:25)
2. Een goede les (2:58)
Trefwoorden
Basisinformatie
Populair
Verder lezen