zaterdag 25 maart 2023

Volksverhalen Almanak


Parabels

Omschrijving: een parabel is een (fantasie) verhaal waarin op indirecte, symbolische wijze - in de vorm van gelijkenissen - politieke of maatschappelijke situaties worden gehekeld.

Resultaten 1 - 17 van 17