Wereld Feesten Almanak


Start van de Monarchie
Datum:
jaarlijks op 17 december
Start van de Monarchie

Datum: zondag 17 december 2017
Land / gebied: Bhutan
Bhutan De Bhutaanse monarchie bestaat sinds 1907. Bhutan is nooit gekoloniseerd geweest, maar vanuit de behoefte aan een centrale leider werd onder toenemende Britse druk vanuit India op 17 december 1907 gouverneur van het district Tongsa, Ugyen Wangchuk, tot koning verkozen.

Daarvoor heersten boeddhistische lama's. Bhutan kwam in de 7e eeuw in de boeddhistische invloedssfeer vanuit Tibet. Koning Ugyen Wangchuk stierf in 1926 en werd opgevolgd door diens zoon Jigme Wangchuk die regeerde tot 1952. De regeertijd van de eerste twee koningen werd gekenmerkt door politieke stabiliteit en economische vooruitgang.

De derde koning Jigme Dorji Wangchuk wordt gezien als de vader van het moderne Bhutan. Tot dan toe was de macht van de koning absoluut. Koning Jigme Dorji voerde ingrijpende hervormingen door in het politieke systeem. Een van zijn eerste daden (1953) was de oprichting van de Tshogdu, de nationale vergadering die één tot twee keer per jaar vier weken bijeenkomt. De eerste vrouw nam zitting in 1979. Tevens begon Koning Jigme Dorji een landhervorming waarbij tot op de dag van vandaag elke (Bhutaanse) familie zonder grond een stuk land krijgt. Daarnaast schafte hij de slavernij af. In 1968 kreeg het land voor het eerst een regering met ministers. Het rechtssysteem werd hervormd door de rechterlijke macht van de uitvoerende macht te scheiden. Bhutan kreeg een hooggerechtshof. In 1972 stierf Jigme Dorji Wangchuk en werd hij opgevolgd door zijn zoon Jigme Sinye Wangchuk. In 1974 werd de toen 19-jarige Prins gekroond. Vooral in de eerste jaren was de invloed van zijn moeder, Prinses Kesang, groot. Aanvankelijk zette hij het moderniseringsbeleid van zijn vader voort, maar vanaf de jaren tachtig werd een nieuw beleid gevoerd waarin werd gestreefd naar een synthese van traditie en vooruitgang. De eeuwenoude Boeddhistische traditie van het land wordt daarbij sterk benadrukt. In 1987 werden wetten afgekondigd die het dragen van traditionele kleding en het leven volgens de oude nationale gedragscode verplicht stelde. In 1998 werd formeel ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd. De Drukpa-elite, waartoe ook de Koning behoort, heeft het grootste deel van de macht in handen.

Staatsinrichting

Bhutan beschikt (nog) niet over een grondwet. Een ontwerpgrondwet wordt op dit moment besproken met de bevolking en de verwachting is dat deze in 2008 door de nationale vergadering zal worden goedgekeurd. De nationale vergadering telt 150 leden, waarvan 100 zijn gekozen middels getrapte algemene verkiezingen voor een periode van drie jaar. Zes leden zijn koninklijke raadsleden, gekozen door de nationale vergadering, tien leden worden door de religieuze leiders voorgedragen, 33 zijn gekozen door de regering en één lid vertegenwoordigt het leger. De koning is het staatshoofd. Zijn aftreden kan worden bewerkstelligd als twee-derde van de nationale vergadering dat eist. De regering bestaat uit tien ministers aangevuld met zes koninklijke raadsleden. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks onder de vijf ministers die de meeste stemmen hebben gekregen bij hun verkiezing in de nationale vergadering.

Een feestdag in Bhutan.

Zie ook