woensdag 24 juli 2024

Wereld Feesten Almanak


Begin van de herfst
Datum:
Land / gebied: Noordelijk halfrond
De astronomische herfst begint in Nederland en België op zondag 22 september. De herfst begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 23 september en eindigt (meestal) op 21 december. Het begin van de herfst (22 of 23 september) is bepaald op basis van een afspraak.

Astronomisch gezien begint de herfst als de dag en de nacht even lang zijn. Tijdens de herfst worden de dagen steeds korter. Deze herfstnachtevening vindt plaats op of rond 23 september op het noordelijk halfrond. De zon gaat dan door het herfstpunt en de dag en de nacht zijn ongeveer even lang. De herfst eindigt met de winterzonnewende (rond 21 december).

Aanvangstijdstippen van de astronomische herfst in Nederland:

2023 - 23 september 08:50 uur
2024 - 22 september 14:43 uur

Meteorologische herfst
Om praktische, maar ook klimatologische redenen begint de meteorologische herfst op 1 september en duurt tot 1 december. Voor meteorologen is het op deze manier makkelijker om seizoenen met elkaar te vergelijken. Ook komt het weerpatroon dat typisch is voor een seizoen (bijv. regen en wind in de herfst) beter overeen met de meteorologische indeling dan met de astronomische. Dat een nieuw weerkundig seizoen begint op de eerste dag van de maand, werd in 1780 door de Societas Meteorologica Palatina - een van de eerste internationale weerorganisaties - ingesteld.

Feestdagen die met het begin van de herfst te maken hebben:

Zie ook:
Een feestdag in België, Nederland.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten