woensdag 19 juni 2024

Wereld Feesten Almanak


Zero Tolerance Dag
Datum:
Land / gebied: Verenigde Naties
De Verenigde Naties hebben 6 februari uitgeroepen tot 'Internationale Dag Zero Tolerance tegen Vrouwelijke Genitale Verminking' (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation). Het doel van deze 'Zero Tolerance Dag' is bij te dragen aan de uitbanning van vrouwenbesnijdenis in elke vorm en in alle landen waar het voorkomt.

Het initiatief tot deze internationale dag ontstond bij het Inter African Committee. Dit besloot in 2003 de strijd tegen vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV) te intensiveren en te koppelen aan een vaste dag (6 februari) om bij de problematiek stil te staan.

Ook Nederland wordt vanaf begin jaren '90 van de vorige eeuw geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (VGV), ook wel vrouwenbesnijdenis of meisjesbesnijdenis genoemd. Dit komt door immigratie van vrouwen uit landen waar VGV een gangbaar gebruik is (o.a. in Somalië, Egypte, Soedan, Ethiopië en Nigeria). De bestrijding van vrouwenbesnijdenis is complex en vraagt om een brede, gerichte en interculturele aanpak.

In Nederland wordt deze dag sinds 2004 gehouden en is bekend onder de naam 'Zero Tolerance Dag'. Ten behoeve van deze dag is het Platform 06-02 opgericht, bestaande uit een aantal organisaties die strijden tegen vrouwenbesnijdenis, zowel in Nederland als daarbuiten. Jaarlijks organiseren deze een conferentie, lokale activiteiten en voorlichting aan de media.

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten