donderdag 30 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Doopsel van Jezus
Datum:
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Soort: Kerkelijk
Religie: Christendom (Rooms-Katholicisme)
Christendom Met het 'Doopsel van Jezus' (ook: 'Doop van de Heer') wordt door de katholieke en anglicaanse kerk de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper herdacht en wordt de kerkelijke kersttijd afgesloten. De doop van Jezus wordt gevierd op de zondag na Driekoningen.

In de katholieke kalender van vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd de doop van Jezus gevierd op 13 januari, 8 dagen na Driekoningen.

In de katholieke kerk is de eerste dag na de 'Doop van de Heer' de eerste dag van de tijd door het jaar. In de Anglicaanse Kerk valt de eerste normale dag van het jaar direct na Maria Lichtmis (2 februari).

In de Oosters-orthodoxe Kerk wordt het doopsel van Jezus gevierd onder de term Theofanie, zie: Orthodox Driekoningen.

In de Verenigde Staten wordt de 'Doop van de Heer' gevierd op de eerste zondag na de eerste zaterdag in januari en verschuift soms naar maandag wanneer de kerkelijke viering van Epifanie op diezelfde zondag valt.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten