dinsdag 22 september 2020

Wereld Feesten Almanak


Vanwege de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus kunnen feestdagen, herdenkingen en evenementen een aangepaste invulling krijgen, verplaatst worden of in het geheel niet doorgaan. Raadpleeg de officiële kanalen van overheden en organisaties voor de laatste updates.


Orthodox Driekoningen

Datum: dinsdag 19 januari 2021
Land / gebied: Oost-Europa
Religie: Christendom (Orthodox Christendom)
Christendom Theofanie van de Heer (Openbaring van de Heer). De Orthodoxe Kerk viert jaarlijks op 19 januari de doop van Jezus Christus in de Jordaan. Een stem vanuit de hemel maakte toen openbaar, dat Jezus de Heer, de Messias is. Vanaf dat moment begon Jezus zijn openbare optreden. Het is een van de 'grote feesten' van het jaar van de Orthodoxe Kerk.

Andere christenen vieren met het overeenkomende Epifanie (Driekoningen, 6 januari) het bezoek van de drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. 'Theofanie' viert de doop en openbaring van Jezus Christus als de Messias en de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid.

Een van de belangrijkste gebruiken op deze dag is het zegenen van water. Op de vooravond van 'Theofanie' vindt de eerste ceremonie plaats, de tweede wordt op de dag zelf uitgevoerd. Na het einde van de kerkdienst gaan parochianen en geestelijken in processie naar het dichtstbijzijnde water. De ceremonie eindigt met het zegenen van het water door de priester. Het gewijde water wordt mee naar huis genomen en gebruikt voor het zegenen van huizen en familieleden.

Ook wordt er vaak op deze dag een duik genomen in koud buitenwater. Grieken springen een in het water geworpen kruis achterna. In Rusland, waar de winters kouder zijn, wordt er een gat in het ijs gemaakt en het water gezegend. Het is traditie om dan via het wak in het ijskoude water te duiken.

De Orthodox Katholieke Kerk volgt de Juliaanse kalender waardoor feesten en vieringen veertien dagen later plaatsvinden dan volgens de westerse (Gregoriaanse) kalender.

Een feestdag in Georgië, Rusland.

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten