zondag 19 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Goede Vrijdag
Datum:
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Soort: Kerkelijk
Religie: Christendom
Christendom Goede VrijdagDe vrijdag na Witte Donderdag wordt 'Goede Vrijdag' genoemd. Op deze dag wordt wereldwijd in kerkdiensten door christenen de kruisiging van Jezus herdacht. De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet, als teken van rouw.

Goede Vrijdag valt in 2024 op vrijdag 29 maart.

'Goede Vrijdag' wordt 'goed' genoemd omdat de christenen geloven dat Christus' vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. 'Goede Vrijdag' is dan ook de meest indrukwekkende dag voor christenen want op deze dag gedenkt men de kruisdood van Jezus van Nazareth. Op deze dag komen de christelijke gemeenschappen gewoonlijk om drie uur 's middags samen om Jezus' sterfdag te herdenken. In veel kerken houdt men dan een "kruiswegviering". De dag staat in het teken van droefheid.

Maar bij alle rouw is er toch ook een beginnende vreugde om wat volbracht wordt. Dat blijkt ook uit de naam van de dag: 'Goede Vrijdag'. Het lijdensverhaal en de kruisverering vormen het middelpunt van de plechtigheden. In katholieke kerken wordt rond drie uur 's middags een "kruiswegstatie" gelopen, een omgang langs afbeeldingen van het verhaal van de marteling, het dragen van het kruis en de kruisiging van Christus.

Goede Vrijdag
Jeroen Bosch: "Christus draagt het kruis"

Goede Vrijdag
Andrea Mantegna: "Kruisiging" (Detail)

Zonsverduistering

Een zwarte vlam zal 't klare licht bederven,
Een matte schemer gaat de lucht besmeuren,
De kwijnend zieke zon verbleekt van kleuren, -
Dood hangt de lucht in bange doode verven;

De menschen meenen, dat hun God gaat sterven,
Reeds komt de donkre satan 't doodshemd sleuren:
Wat gaat hun bevend bonzend hart gebeuren,
Als zij hun God en licht - en leven derven!

Menschen op áárde viert uw God zijn feest,
Die nog uw slechte ziel en blikken kluistert,
Dien gij nog mint, en haat - en immer vreest:

Een bleek brok geld heeft ziel voor ziel verduisterd
En spreidt zijn gier'ge grijns om ieders geest,
Dat elk slechts 't eigen kloppend hart beluistert.

C.S. Adama van Scheltema (1877-1924), uit: 'Eerste oogst' (1912)

Verder lezen

Zie ook

Actueel

Komende feesten