dinsdag 21 mei 2024

Wereld Feesten Almanak


Dag van de Godsdienstvrijheid
Datum:
Land / gebied: Verenigde Staten
Verenigde Staten Ter bescherming en bevordering van de vrijheid van godsdienst wordt in de Verenigde Staten sinds 1992 op 16 januari de 'Dag van de Godsdienstvrijheid' (National Religious Freedom Day) gehouden.

De dag wordt jaarlijks door de president in het leven geroepen d.m.v. een zgn. 'Presidential Proclamation'.

Op 16 januari 1786 werd het door Thomas Jefferson opgestelde 'Statuut voor Godsdienstvrijheid' (Statute for Religious Freedom) aangenomen door de staat Virginia.

Godsdienstvrijheid (ook wel vrijheid van godsdienst, vrijheid van religie of religievrijheid genoemd) is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en te beoefenen. Het is een van de rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en is voornamelijk gericht op het beschermen van religies en geloofsovertuigingen tegen staatsinmenging.

Een feestdag in de Verenigde Staten (USA).

Verder lezen

Meer informatie (externe link)

Zie ook

Actueel

Komende feesten